Please fill this field

Saslušanja

Odbori mogu organizirati saslušanja sa stručnjacima kada se smatra da bi ona bila iznimno važna za njihov rad na određenom predmetu. Saslušanja zajedno mogu održati dva ili više odbora. Većina odbora redovito organizira saslušanja jer im ona omogućuju da čuju mišljenja stručnjaka te da održavaju rasprave o ključnim pitanjima. Ova internetska stranica sadrži sve dostupne informacije o saslušanjima koja održavaju odbori te programe i izlaganja govornika.