Trenutno u izradi


U prikazu tekućeg rada navedeni su zakonodavni postupci koji su trenutačno u tijeku u svakom odboru. U svakoj stavci naznačena je vrsta postupka, ime izvjestitelja, kao i je li odbor imenovan nadležnim odborom ili je od njega zatraženo mišljenje. Stavke također sadrže poveznicu na Zakonodavni opservatorij, u kojem su prikazane detaljne informacije o postupku, uključujući i sve pripadajuće dokumente. Kada razmatranje postupka završi na razini odbora o njemu se glasuje na plenarnoj sjednici, nakon čega se smatra zaključenim.

Pretraži

Delegirana uredba Komisije o izmjeni Uredbe (EU) br. 139/2014 u pogledu sigurnosti uzletno-sletnih staza i zrakoplovnih podataka

2020/2576(DEA) Postupak delegiranih akata
TRAN

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o izmjeni i ispravku Uredbe (EU) br. 748/2012 u pogledu usklađivanja pravila o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova i uređaja s Uredbom (EU) br. 1321/2014

2020/2536(DEA) Postupak delegiranih akata
TRAN

Nadležni odbor

Delegirana uredba Komisije o dopuni Direktive (EU) 2017/2397 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standarda za baze podataka za svjedodžbe Unije o stručnoj osposobljenosti, brodarske knjižice i brodske dnevnike

2020/2528(DEA) Postupak delegiranih akata
TRAN

Nadležni odbor, pojačana suradnja

Delegirana uredba Komisije o europskoj bazi podataka o plovilima

2020/2527(DEA) Postupak delegiranih akata
TRAN

Nadležni odbor

Direktiva Komisije o izmjeni Direktive 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o vozačkim dozvolama

2020/2514(RPS) Regulatorni postupak s kontrolom
TRAN

Nadležni odbor

Sporazum o sigurnosti civilnog zrakoplovstva između Europske unije i Japana

2019/0275(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

Nadležni odbor

Euro-mediteranski sporazum o zračnom prometu između Europske unije i Jordana

2010/0180(NLE) Nezakonodavni postupci
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

Nadležni odbor

Izvješće o provedbi aspekata sigurnosti na cestama iz paketa o tehničkoj ispravnosti

2019/2205(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

Nadležni odbor

Tehničke i operativne mjere za učinkovitiji i čišći pomorski promet

2019/2193(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
TRAN

Karima DELLI [Verts/ALE]

Nadležni odbor

Revizija smjernica transeuropske prometne mreže (TEN-T)

2019/2192(INI) Postupak donošenja izvješća na vlastitu inicijativu
TRAN

Jens GIESEKE [PPE]

Nadležni odbor