Vélemények


Ha egy bizottság úgy ítéli meg, hogy egy másik bizottsághoz utalt jelentés a saját hatáskörébe tartozik, kérheti az elnököt, hogy jelölje ki véleményt nyilvánító bizottságnak (az eljárási szabályzat 53. cikke). Az elfogadott véleményt az illetékes bizottsághoz továbbítják, amely szavazást tart erről. Az illetékes bizottság köteles szavazás nélkül elfogadni a társbizottság azon módosításait, amelyek a társbizottság kizárólagos hatáskörébe tartoznak (az eljárási szabályzat 54. cikke). A véleménynyilvánításra felkért bizottság által elfogadott összes véleményt és módosítások formájában megfogalmazott álláspontot csatolni kell a végleges jelentéshez. Ezen az oldalon a bizottságok által elfogadott vélemények találhatók.
A rendelkezésre álló véleményeket és módosítások formájában kifejtett álláspontokat a keresés funkció segítségével megtalálhatja.

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  Opinion on the proposal for a Council decision on conclusion of the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community

15-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v01-00
AFET

David McALLISTER

VÉLEMÉNY az Európai Unió és a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti szabadkereskedelmi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

05-12-2019 AFET_AD(2019)641414 PE641.414v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

VÉLEMÉNY az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnámi Szocialista Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatról

05-12-2019 AFET_AD(2019)641417 PE641.417v02-00
AFET

Isabel WISELER-LIMA

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről

02-10-2019 AFET_AD(2019)639811 PE639.811v02-00
AFET

Michael GAHLER