Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság rendelete a takarmány-alapanyagok jegyzékéről szóló 68/2013/EU rendelet francia nyelvi változatának helyesbítéséről

2020/2529(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
AGRI

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2018/848 európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének egyes ökológiai termékekre vonatkozó részletes termelési szabályok tekintetében történő módosításáról

2020/2516(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
AGRI

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt betegségek megelőzésére és az e betegségekkel szembeni védekezésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

2019/3001(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
AGRI

illetékes, megerősített együttműködés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szaporítóanyaggal foglalkozó létesítmények engedélyezése, valamint a bizonyos tartott szárazföldi állatok szaporítóanyagainak Unión belüli mozgatására vonatkozó nyomonkövethetőségi és állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről

2019/3006(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
AGRI

illetékes, megerősített együttműködés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az engedélyhez kötött behozatali és kiviteli vámkontingensek kezelésére vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről, valamint az 1306/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a vámkontingensek kezelésével összefüggésben letétbe helyezett biztosítékok tekintetében történő kiegészítéséről

2019/3005(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
AGRI

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a szárazföldi állatok és keltetőtojások Unión belül történő mozgatására vonatkozó állategészségügyi követelmények tekintetében történő kiegészítéséről

2019/3003(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
AGRI

illetékes, megerősített együttműködés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2016/429 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a bizonyos jegyzékbe foglalt és új betegségekre vonatkozó felügyeletre, mentesítési programokra és betegségtől mentes minősítésre vonatkozó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről

2019/3000(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
AGRI

illetékes, megerősített együttműködés

Az európai erdészeti stratégia - az előrevezető út

2019/2157(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
AGRI

Petri SARVAMAA [PPE]

illetékes, megerősített együttműködés

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések

2019/0254(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
AGRI

Elsi KATAINEN [Renew]

illetékes

A Bizottság rendelete a különleges táplálkozási célokra szánt takarmányok tervezett felhasználásainak jegyzéke létrehozásáról és a 2008/38/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

2019/2911(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
AGRI

illetékes