Köszönt?

© European Parliament
Az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, melynek átfogó célja az újraiparosítás, négy prioritási területre fog összpontosítani.

Mindenekelőtt biztosítanunk kell, hogy az EU jogi és gazdasági kerete lehetővé tegye az európai ipari ágazat innovatívabbá válását. Ehhez ki kell igazítanunk és mozgósítanunk kell az EU kutatási/fejlesztési, valamint oktatási programjait, hogy valóban eleget tudjanak tenni az ipar tényleges igényeinek.

Másodszor, az uniós politikáknak ösztönözniük kell az európai kis- és középvállalkozások fejlődését és növekedését. A kkv-k megerősödésének elősegítése nemcsak finanszírozás kérdése, ahhoz legalább annyira fontos a kutatási programok nyitottsága, a készségfejlesztő képzési rendszerek vagy a költségvetési jogszabályok megfelelősége.

A harmadik prioritás a valódi európai digitális piac kiépítése. Ennek célja az európai piac méretgazdaságosságából származó előnyök érvényesítése a költségek csökkentése és az európai vállalkozások innovációs képességének növelése érdekében. Az ITRE bizottság és a Parlament már eddig is igen jó eredményeket értek el ezen a téren, és azon leszünk, hogy – új jogszabályok révén – további előrelépéseket tegyünk.

Végül, de talán legelsősorban, alapvető prioritás lesz számunkra az EU közös energiapolitikájában rejlő lehetőségek teljes körű kiaknázása. Csak biztonságos energiaellátással biztosítható gazdaságunk globális versenyképessége és a gazdasági visszaesés elkerülése.

Célunk az, hogy az európai gazdaságot újra növekedési pályára állítsuk, és ezt fenntartható módon kívánjuk elérni. Olyan Európát szeretnénk építeni, ahol jobb élni.