Véleménytervezetek


A véleménytervezet a vélemény előadójának kinevezett képviselő által készített dokumentum, amelyet esetleges módosítások céljából a véleménynyilvánításra felkért bizottság elé terjesztenek, majd szavazásra bocsátanak.
Jogalkotási jelentések esetén a véleménytervezetek a Bizottság jogalkotási javaslatához fűzött módosítások formáját öltik, amelyeket –adott esetben –rövid indokolások kísérnek. Nem jogalkotási jelentések esetén a véleménytervezetek javaslatok formáját öltik, amelyeket elfogadásuk esetén továbbítanak a jelentés elkészítéséért felelős bizottsághoz a jelentésbe való felvétel érdekében. Ezen az oldalon a véleménytervezetek olvashatók, amelyekről a véleménynyilvánításra felkért bizottságban még nem szavaztak.
A keresés funkció segítségével a rendelkezésre álló valamennyi véleménytervezetet megtalálhatja.

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  DRAFT OPINION on Guidelines for the 2021 Budget - Section III

21-01-2020 ITRE_PA(2020)646810 PE646.810v02-00
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI

  DRAFT OPINION on European Semester for economic policy coordination: Employment and Social Aspects in the Annual Growth Survey 2020

16-01-2020 CULT_PA(2020)646848 PE646.848v01-00
CULT

Sabine VERHEYEN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 27-01-2020

  DRAFT OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020

14-01-2020 ENVI_PA(2020)646764 PE646.764v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 17-01-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the facilitation of the issuance of visas

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 03-02-2020

  DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion of the Agreement between the European Union and the Republic of Belarus on the readmission of persons residing without authorisation

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 03-02-2020

Javaslat a reformtámogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Módosítások elıterjesztésének határideje : 05-02-2020

VÉLEMÉNYTERVEZET az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és tanácsi határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00
DEVE

Lukas MANDL

Módosítások elıterjesztésének határideje : 23-01-2020

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2019. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644820 PE644.820v01-00
BUDG

Francisco GUERREIRO

VÉLEMÉNYTERVEZET a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszteréről: a 2020. évi éves növekedési jelentés

07-01-2020 BUDG_PA(2020)644963 PE644.963v01-00
BUDG

Margarida MARQUES

Módosítások elıterjesztésének határideje : 28-01-2020

VÉLEMÉNYTERVEZET az Európai Unió és a Szenegáli Köztársaság között létrejött fenntartható halászati partnerségi megállapodás végrehajtásáról szóló jegyzőkönyvnek a megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

18-12-2019 BUDG_PA(2019)644803 PE644.803v01-00
BUDG

Paolo DE CASTRO