Jelentéstervezetek


A bizottságokat felkérhetik, hogy készítsenek jelentést jogalkotási és nem jogalkotási kérdésekkel kapcsolatosan. A bizottságokat általában akkor kérik fel egy adott kérdésre vonatkozó jelentés elkészítésére, ha az egy illetékességi körükbe tartozó politikai területet érint. Bizonyos esetekben egy bizottság saját kezdeményezésére is készíthet jelentést. A bizottság tagjai közül minden jelentéshez kijelölnek egy előadót, aki a jelentés elkészítéséért felel. A megírást követően a jelentéstervezetet a bizottsági ülésen bemutatják, majd megvitatják, a képviselők pedig módosításokat nyújthatnak be. Ezen a lapon a jelentéstervezetek láthatók a módosítások előtt.
Használja a keresés funkciót a rendelkezésre álló jelentéstervezetekhez!

Az Ön által választott nyelven nem elérhető dokumentumok esetében a keresés automatikusan felajánl egy másik nyelvi változatot, amelyet egy, a javasolt nyelvi változat rövidítésével ellátott ikon jelez (pl.: ).

  DRAFT REPORT on control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018

11-02-2020 CONT_PR(2020)644864 PE644.864v01-00
CONT

Bas EICKHOUT

DRAFT REPORT on protection of the European Union’s financial interests - combating fraud - annual report 2018

10-02-2020 CONT_PR(2020)644865 PE644.865v02-00
CONT

Joachim KUHS

JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Nyugat-Balkánra vonatkozó ajánlásáról, a 2020. évi csúcstalálkozó előkészítéseként

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Módosítások elıterjesztésének határideje : 27-02-2020

  DRAFT REPORT on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00
BUDG

Pierre LARROUTUROU

Módosítások elıterjesztésének határideje : 04-03-2020

JELENTÉSTERVEZET az EU versenypolitikájáról szóló éves jelentésről

06-02-2020 ECON_PR(2019)641227 PE641.227v02-00
ECON

Stéphanie YON-COURTIN

Módosítások elıterjesztésének határideje : 09-01-2020

JELENTÉSTERVEZET az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a keleti partnerségre vonatkozó ajánlásáról, a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Módosítások elıterjesztésének határideje : 26-02-2020

JELENTÉSTERVEZET az alapvető jogok helyzetéről az Európai Unióban – A 2018–2019 közötti időszakra vonatkozó éves jelentés

03-02-2020 LIBE_PR(2020)646996 PE646.996v01-00
LIBE

Clare DALY

Módosítások elıterjesztésének határideje : 25-02-2020

AJÁNLÁSTERVEZET az Európai Unió és a Mauritániai Iszlám Köztársaság között az Európai Közösség és a Mauritániai Iszlám Köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló, 2019. november 15-én lejáró jegyzőkönyv meghosszabbításáról szóló, levélváltás formájában létrejött megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

31-01-2020 PECH_PR(2020)644841 PE644.841v01-00
PECH

Clara AGUILERA

JELENTÉSTERVEZET a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló 182/2011/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

31-01-2020 JURI_PR(2020)646995 PE646.995v01-00
JURI

József SZÁJER

Módosítások elıterjesztésének határideje : 28-02-2020

AJÁNLÁSTERVEZET az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény módosításáról szóló jegyzőkönyv Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

30-01-2020 PECH_PR(2020)644777 PE644.777v01-00
PECH

Rosanna CONTE