Please fill this field

Legutóbbi dokumentumok

Előfordulhat, hogy e dokumentumok némelyike nem érhető el az Ön nyelvén, ezért automatikusan egy másik változatot ajánlunk fel. Ezt a javasolt nyelvi változatot ábrázoló ikon mutatja. (e.g.: FR ).

Ressources de la Banque centrale européenne FR

16-10-2020 ECON_QZ(2020)658935 PE658.935v01-00 ECON
Manon AUBRY

AMENDMENTS 14 - 133 - Draft report Amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

14-10-2020 ECON_AM(2020)658929 PE658.929v01-00 ECON
Markus FERBER

AMENDMENTS 25 - 88 - Draft report Amending Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

14-10-2020 ECON_AM(2020)658992 PE658.992v01-00 ECON
Paul TANG

AMENDMENTS 18 - 65 - Draft report Amending Regulation (EU) No 575/2013 as regards adjustments to the securitisation framework to support the economic recovery in response to the COVID-19 pandemic EN

14-10-2020 ECON_AM(2020)658993 PE658.993v01-00 ECON
Othmar KARAS

Using AnaCredit for climate neutral lending EN

09-10-2020 ECON_QZ(2020)658818 PE658.818v01-00 ECON
Ernest URTASUN

NAPIREND TERVEZET - 2020. október 12., Hétfő

08-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-12_1 PE658.897v01-00 BUDG ECON

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries to help the recovery from the COVID-19 pandemic EN

08-10-2020 ECON_PR(2020)658908 PE658.908v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

AMENDMENTS 1 - 56 - Draft opinion Strengthening transparency and integrity in the EU institutions by setting up an independent EU ethics body EN

07-10-2020 ECON_AM(2020)658867 PE658.867v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

NAPIREND TERVEZET - 2020. október 12., Hétfő

06-10-2020 ECON_OJ(2020)10-12_1 PE658.856v01-00 ECON

JELENTÉSTERVEZET az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

06-10-2020 ECON_PR(2020)658859 PE658.859v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

JELENTÉSTERVEZET a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az észak-írországi adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

05-10-2020 ECON_PR(2020)657280 PE657.280v01-00 ECON
Irene TINAGLI

JELENTÉSTERVEZET az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról és az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról szóló (EU) 2017/2402 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

05-10-2020 ECON_PR(2020)658798 PE658.798v01-00 ECON
Paul TANG

JELENTÉSTERVEZET az 575/2013/EU rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükséges gazdasági helyreállítás elősegítése érdekében az értékpapírosítási keretrendszer kiigazítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

05-10-2020 ECON_PR(2020)658799 PE658.799v01-00 ECON
Othmar KARAS

VÉLEMÉNYTERVEZET Az importált fogyasztási cikkek karbonintenzitását ellensúlyozó, WTO-kompatibilis uniós mechanizmus felé

02-10-2020 ECON_PA(2020)657390 PE657.390v01-00 ECON
Luis GARICANO

Request for response to the relation of M1 expansion and real GDP EN

30-09-2020 ECON_QZ(2020)657412 PE657.412v01-00 ECON
Gunnar BECK

NAPIREND TERVEZET - 2020. október 2., Péntek

29-09-2020 ECON_OJ(2020)10-02_1 PE658.774v01-00 ECON

JEGYZŐKÖNYV - 2020. június 29., Hétfő - 2020. július 2., Csütörtök

28-09-2020 ECON_PV(2020)06-29-1 PE655.864v02-00 ECON

MÓDOSÍTÁS 1067 - 1518 - Jelentéstervezet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

25-09-2020 CJ16_AM(2020)657421 PE657.421v02-00 BUDG ECON
Eider GARDIAZABAL RUBIAL Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU

NAPIREND TERVEZET - 2020. szeptember 28., Hétfő

25-09-2020 CJ16_OJ(2020)09-28_1 PE658.719v01-00 BUDG ECON

VÉLEMÉNY az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének tervezetéről

25-09-2020 ECON_AD(2020)653964 PE653.964v03-00 ECON
Margarida MARQUES

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából

23-09-2020 ECON_PR(2020)655757 PE655.757v01-00 ECON
Eugen JURZYCA

AJÁNLÁSTERVEZET MÁSODIK OLVASATRA a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról

23-09-2020 ECON_PR(2020)655764 PE655.764v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

MÓDOSÍTÁS 118 - 569 - Jelentéstervezet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

MÓDOSÍTÁS 570 - 1066 - Jelentéstervezet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

MÓDOSÍTÁS 1519 - 1715 - Jelentéstervezet a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

JELENTÉSTERVEZET az Európai Központi Bank 2020. évi éves jelentéséről

22-09-2020 ECON_PR(2020)653782 PE653.782v01-00 ECON
Sven SIMON

JEGYZŐKÖNYV - 2020. június 22., Hétfő - 2020. június 25., Csütörtök

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-22-1 PE654.022v01-00 ECON

NAPIREND TERVEZET - 2020. szeptember 28., Hétfő

22-09-2020 ECON_OJ(2020)09-28_1 PE657.446v01-00 ECON

JELENTÉSTERVEZET a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

18-09-2020 ECON_PR(2020)657375 PE657.375v01-00 ECON
Markus FERBER

MÓDOSÍTÁS 33 - 588 - Jelentéstervezet Az InvestEU program létrehozása

15-09-2020 CJ16_AM(2020)657232 PE657.232v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

VÉLEMÉNYTERVEZET az uniós intézmények átláthatóságának és feddhetetlenségének egy független uniós etikai szerv létrehozása révén történő megerősítéséről

11-09-2020 ECON_PA(2020)657256 PE657.256v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

JEGYZŐKÖNYV - 2020. május 28., Csütörtök

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

JEGYZŐKÖNYV - 2020. szeptember 2., Szerda

08-09-2020 ECON_PV(2020)09-02-1 PE657.175v01-00 ECON

TLTRO III - Housing Finance EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657139 PE657.139v01-00 ECON
Markus FERBER

Appointment of the governor of the Bank of Portugal EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657160 PE657.160v01-00 ECON
Nuno MELO

JELENTÉSTERVEZET az InvestEU program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

04-09-2020 CJ16_PR(2020)655923 PE655.923v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

MÓDOSÍTÁS 73 - 402 - Jelentéstervezet a technikai támogatási eszköz létrehozásáról

03-09-2020 CJ16_AM(2020)657172 PE657.172v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

MÓDOSÍTÁS 30 - 296 - Jelentéstervezet a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszközről

02-09-2020 CJ16_AM(2020)657150 PE657.150v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

JELENTÉSTERVEZET a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról

01-09-2020 CJ16_PR(2020)655950 PE655.950v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Wirecard AG ownership control procedure EN

01-09-2020 ECON_QZ(2020)655958 PE655.958v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

JELENTÉSTERVEZET az Európai Értékpapírpiaci Hatóság központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottsága elnökének kinevezésére irányuló javaslatról

28-08-2020 ECON_PR(2020)655965 PE655.965v01-00 ECON
Irene TINAGLI

JELENTÉSTERVEZET az Európai Értékpapírpiaci Hatóság központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottsága egy független tagjának kinevezésére irányuló javaslatról

28-08-2020 ECON_PR(2020)655966 PE655.966v01-00 ECON
Irene TINAGLI

JELENTÉSTERVEZET az Európai Értékpapírpiaci Hatóság központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottsága egy független tagjának kinevezésére irányuló javaslatról

28-08-2020 ECON_PR(2020)655967 PE655.967v01-00 ECON
Irene TINAGLI

NAPIREND TERVEZET - 2020. szeptember 2., Szerda

28-08-2020 ECON_OJ(2020)09-02_1 PE655.969v01-00 ECON

MÓDOSÍTÁS 57 - 255 - Jelentéstervezet az (EU) 2015/1017 rendeletnek a Fizetőképesség-támogatási Eszköz létrehozása tekintetében történő módosításáról

27-08-2020 CJ16_AM(2020)655933 PE655.933v01-00 BUDG ECON
Irene TINAGLI José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS

MÓDOSÍTÁS 1 - 60 - Véleménytervezet Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – összes szakasz

26-08-2020 ECON_AM(2020)655919 PE655.919v01-00 ECON
Margarida MARQUES

The ECB's asset purchases and climate action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655858 PE655.858v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

The ECB's late action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655859 PE655.859v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

JELENTÉSTERVEZET az (EU) 2015/1017 rendeletnek a Fizetőképesség-támogatási Eszköz létrehozása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

JELENTÉSTERVEZET a technikai támogatási eszköz létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

JELENTÉSTERVEZET a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében nyújtott közszektor-hitelezési eszközről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

Deflationary Preassures and The ECB’s Strategic Review EN

23-07-2020 ECON_QZ(2020)655687 PE655.687v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

MÓDOSÍTÁS 1 - 336 - Jelentéstervezet a tőkepiaci unió további fejlesztéséről: a tőkepiaci finanszírozáshoz való hozzáférés, különösen a kkv-k számára, és a lakossági befektetők tőkepiaci részvételének növelése

16-07-2020 ECON_AM(2020)654028 PE654.028v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

JEGYZŐKÖNYV - 2020. július 13., Hétfő

15-07-2020 ECON_PV(2020)07-13-1 PE655.674v01-00 ECON

MÓDOSÍTÁS 1 - 285 - Jelentéstervezet Az euróövezet gazdaságpolitikája, 2020

13-07-2020 ECON_AM(2020)655649 PE655.649v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654053 PE654.053v01-00 ECON
Brando BENIFEI

ECB supervision of Wirecard EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654054 PE654.054v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

MÓDOSÍTÁS 1 - 365 - Jelentéstervezet Digitális pénzügyek: a kriptoeszközök miatt újonnan felmerülő kockázatok – szabályozási és felügyeleti kihívások a pénzügyi szolgáltatások, intézmények és piacok területén

08-07-2020 ECON_AM(2020)654084 PE654.084v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

NAPIREND TERVEZET - 2020. július 13., Hétfő

06-07-2020 ECON_OJ(2020)07-13_1 PE654.072v01-00 ECON

MÓDOSÍTÁS 1 - 572 - Jelentéstervezet a Fenntartható Európa beruházási tervről – a zöld megállapodás finanszírozásának módjáról

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG

The ECB Contingency plans to carry out the PSPP without the Bundesbank EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653950 PE653.950v01-00 ECON
Fabio Massimo CASTALDO Dino GIARRUSSO

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653971 PE653.971v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653972 PE653.972v01-00 ECON
Manon AUBRY

Questions écrites adressées à la BCE et au CRU en 2020 EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653973 PE653.973v01-00 ECON
Manon AUBRY

VÉLEMÉNY a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN