Please fill this field

A bizottságokról

Köszöntő

Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee Petra De Sutter, Chair of the Internal Market and Consumer Protection Committee
IMCO Committee Chair © European Union 2019 - EP
Az IMCO bizottság az egységes piacra, köztük a digitális egységes piacra, a vámokra és a fogyasztóvédelemre vonatkozó uniós szabályok jogalkotói felügyeletéért és ellenőrzéséért felelős.

Ezen a honlapon nyomon követheti a bizottság munkáját napirendek, ülésdokumentumok, meghallgatásokról/munkaértekezletekről szóló tájékoztatók, videoközvetítések és a hírlevelünk segítségével.
A jól szabályozott egységes piac kulcsfontosságú a jólét, az innováció és a versenyképesség megteremtéséhez. Az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és folyamatos kiigazítása fontos a fogyasztók jogainak és jóllétének védelme érdekében.
Számos kihívás és lehetőség áll előttünk, köztük a digitális egységes piacban rejlő potenciál további kiaknázása, valamint a szolgáltatások egységes piaca integrációjának elmélyítése. A rohamos technológiai változások uralta világban különösen fontos az online és a hagyományos világ közötti szakpolitikai következetesség biztosítása, illetve méltányossági és átláthatósági biztosítékok nyújtása a polgárok belső piacba vetett bizalmának kialakítása céljából.

A bizottság együttműködik a tagállamokkal és a Bizottsággal annak biztosítása érdekében, hogy az egységes piaci szabályok végrehajtása teljes mértékben és időben megtörténjen.

Megtiszteltetés számomra, hogy e fontos bizottság elnöke lehetek, és a teljes politikai palettát képviselő képviselőkkel együttműködve valódi előnyöket teremthetünk a fogyasztók és a vállalkozások számára az egységes piac egész területén.
Kapcsolattartás