Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 167/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyására vonatkozó funkcionális járműbiztonsági követelményekre való tekintettel történő kiegészítéséről szóló (EU) 2015/208 felhatalmazáson alapuló rendelet lengyel nyelvi változatának helyesbítéséről

2020/2530(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

A vállalkozások és a fogyasztók fenntartható egységes piaca felé

2020/2021(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
IMCO

David CORMAND [Verts/ALE]

illetékes

Az egységes piac megerősítése: a szolgáltatások szabad mozgásának jövője

2020/2020(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

illetékes

A digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály: az egységes piac működésének javítása

2020/2018(INL) Jogalkotást kezdeményező eljárás
IMCO

Alex AGIUS SALIBA [S&D]

illetékes, megerősített együttműködés

A honvédelem és biztonság területét érintő közbeszerzésekről szóló 2009/81/EK irányelv és a védelmi vonatkozású termékek transzferéről szóló 2009/43/EK irányelv végrehajtása

2019/2204(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
IMCO

Kris PEETERS [PPE]

illetékes

A termékbiztonság kérdésének kezelése az egységes piacon

2019/2190(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
IMCO

Marion WALSMANN [PPE]

illetékes

Automatizált döntéshozatali folyamatok: A fogyasztók védelmének és az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának biztosítása

2019/2915(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
IMCO

Petra DE SUTTER [Verts/ALE]

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2009/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az árubeszerzésre, a szolgáltatásnyújtásra és az építési beruházásokra irányadó értékhatárok tekintetében történő módosításáról

2019/2906(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
IMCO

illetékes

Gépjármű-felelősségbiztosítás és a biztosítási kötelezettség ellenőrzése

2018/0168(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

illetékes

A Bizottság által vállalkozásokhoz és vállalkozások társulásaihoz intézett, a belső piaccal és a kapcsolódó területekkel összefüggő információkérésre vonatkozó feltételek és eljárás megállapítása

2017/0087(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
IMCO

illetékes