Please fill this field

A bizottságokról

Köszöntő

The chair of the INTA Committee in front of the EU flag The chair of the INTA Committee in front of the EU flag
INTA Committee Chair © European Union 2019 - EP
Köszöntjük a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) honlapján!

Itt találja meg az ülések napirendjét és a munkadokumentumokat, valamint a folyamatban lévő jelentések és meghallgatások részleteit.

Az Európai Parlament döntő szerepet játszik az Unió kereskedelmi politikájának meghatározásában, és demokratikus lelkiismereteként lép fel. Minden uniós kereskedelmi és beruházási megállapodást értékelünk, ellenőrizzük a Bizottság munkáját a tárgyalások megkezdése előtt és a tárgyalások során, továbbá együtt döntünk a kereskedelem jogi keretéről. A kereskedelmi megállapodások és jogi aktusok csak az Európai Parlament egyetértésével léphetnek hatályba.

A bizottság vezeti a vitát a nemzetközi kereskedelem jövőbeli alakításáról is, és kiáll egy szabályokon alapuló kereskedelmi rend mellett. Ugyanilyen fontos annak áttekintése, hogy a kereskedelem és a beruházások hogyan valósulnak meg a gyakorlatban.

Feladataink átfogó és kellő időben történő végrehajtása érdekében olyan mechanizmusokat és munkacsoportokat alakítottunk ki, amelyek lehetővé teszik az alapos ellenőrzést és az őszinte megbeszéléseket. Üléseink és határozataink nyilvánossága révén arra törekszünk, hogy az európai polgárok követhessék a kereskedelempolitika alakulását, és bekapcsolódhassanak a vitába.
Arra fogok törekedni, hogy az EP továbbra is aktív szerepet játsszon egy olyan uniós kereskedelempolitika kialakításában, amelynek középpontjában a tisztességes kereskedelem, a fenntarthatóság és a globális értékláncok szabályozása áll.
Amennyiben további kérdései lennének a bizottság munkájával kapcsolatban, kérjük, forduljon a titkársághoz.

Bernd Lange
Kapcsolattartás