Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

Az Európai Közösség és Ukrajna között a tudományos és technológiai együttműködésről szóló megállapodás megújítása

2020/0016(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ITRE

illetékes

Az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbítása

2020/0015(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ITRE

illetékes

A transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata

2020/2549(RSP) Aktuális állásfoglalások, 78., 81. 103. 108. és 115. cikk
ITRE

Cristian-Silviu BUŞOI [PPE]

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a lakóépületeket szellőztető berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről szóló 1254/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelet egyes nyelvi változatainak helyesbítéséről

2020/2526(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ITRE

illetékes

Átfogó európai megközelítés az energiatárolás érdekében

2019/2189(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
ITRE

Claudia GAMON [Renew]

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a 347/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a közös érdekű projektek uniós listája tekintetében történő módosításáról

2019/2907(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
ITRE

illetékes

Az Európai Közösség és tagállamai, valamint Ukrajna közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevételével

2019/0207(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ITRE

illetékes

Európai Innovációs és Technológiai Intézet (átdolgozás)

2019/0151(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
ITRE

Marisa MATIAS [GUE/NGL]

illetékes, megerősített együttműködés

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című stratégiai innovációs terve

2019/0152(COD) ***| Rendes jogalkotási eljárás  első olvasat
ITRE

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

illetékes, megerősített együttműködés

Az egyrészről az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti, a polgári globális navigációs műholdrendszerről (GNSS) szóló együttműködési megállapodás, a Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság és Románia Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából

2018/0429(NLE) Nem jogalkotási aktusok
ITRE

illetékes