Please fill this field

A bizottságokról

Köszöntő

© European Union 2020 - European Parliament

A Jogi Bizottság számos horizontális, intézményi és konkrét szakpolitikai hatáskörrel rendelkezik.

E jogalkotási ciklus első felében a mesterséges intelligencia sikeres szabályozása és a digitális szolgáltatásokról szóló törvény kidolgozása tartozik a prioritások közé. A JURI bizottság jelenleg az iratkézbesítésről és a bizonyításfelvételről szóló rendeletek reformjával foglalkozik, továbbá a képviseleti keresetekről szóló irányelv befejezésén dolgozik. Továbbra is napirenden van a nők vezetőtestületi tagságával kapcsolatos, valamint az országonkénti jelentéstétel megszüntetésével kapcsolatos jogalkotási dosszié, az uniós jogi aktusoknak a Lisszaboni Szerződés jogi keretéhez igazítása, valamint a komitológiai reform.

A JURI bizottság kezdeményezéseket indít a vállalatok kellő gondosságra vonatkozó kötelezettségei, a nem pénzügyi információk vállalatok általi közzététele, a környezeti károkért való felelősség, a határokon átnyúló európai egyesületek statútuma, a digitális világban a sportesemények szervezői előtt álló kihívások, a jogviták finanszírozása, valamint a kapcsolati erőszak és a szülői felügyeleti jog nőkre és gyermekekre gyakorolt hatása terén.

A JURI bizottság segíti a Parlamentet abban, hogy megalapozott álláspontot alakítson ki jogi kérdésekben (mentességek, jogalap megválasztása, jogviták a Bíróság előtt, hogy csak néhányat említsünk). Jelentést tesz az uniós jog és a szubszidiaritás elvének alkalmazásáról.

Reméljük, hasznosnak találja honlapunkat. Köszönjük érdeklődését a JURI bizottság munkája iránt!

Kapcsolattartás