Folyamatban lévő munkák


A Folyamatban lévő munkák menüpont alatt az egyes bizottságoknál folyamatban lévő jogalkotási eljárások jelennek meg. Minden egyes bejegyzésnél látható az eljárás típusa, az előadó neve és az, hogy az adott bizottság az illetékes bizottság-e vagy véleménynyilvánításra kérték-e fel. A bejegyzések a Jogalkotási Figyelőre mutató hivatkozást is tartalmaznak, ahol megtekinthető az eljárás valamennyi részlete és az összes vonatkozó dokumentum. Amikor az eljárás bizottsági szakasza véget ért, a plenáris ülésen szavaznak róla, majd az eljárást befejezettnek tekintik.

Keresés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2017/2397 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az uniós képesítő bizonyítványok, szolgálati könyvek és hajónaplók adatbázisaira vonatkozó előírások tekintetében történő kiegészítéséről

2020/2528(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes, megerősített együttműködés

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete az európai hajóadatbázisról

2020/2527(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes

A Bizottság irányelve a vezetői engedélyekről szóló 2006/126/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról

2020/2514(RPS) Ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás
TRAN

illetékes

Javaslat az Európai Unió és Japán közötti, a polgári légi közlekedés biztonságáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra

2019/0275(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR [PPE]

illetékes

Az EU és Jordánia közötti euromediterrán légiközlekedési megállapodás

2010/0180(NLE) Nem jogalkotási aktusok
TRAN

Andris AMERIKS [S&D]

illetékes

Végrehajtási jelentés a műszaki alkalmassági jogszabálycsomag közúti közlekedésbiztonsági vonatkozásairól

2019/2205(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
TRAN

Benoît LUTGEN [PPE]

illetékes

Technikai és operatív intézkedések a hatékonyabb és tisztább tengeri szállítás érdekében

2019/2193(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
TRAN

illetékes

A transzeurópai közlekedési hálózatra (TEN-T) vonatkozó iránymutatások felülvizsgálata

2019/2192(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
TRAN

Jens GIESEKE [PPE]

illetékes

Vasúti biztonság és jelzőrendszer: Az Európai Vasúti Forgalomirányítási Rendszer (ERTMS) kiépítése jelenlegi állásának értékelése

2019/2191(INI) Saját kezdeményezésű jelentés
TRAN

Izaskun BILBAO BARANDICA [Renew]

illetékes

A Bizottság felhatalmazáson alapuló rendelete a gépjárművek osztályozásáról, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás felhasználóinak kötelezettségeiről, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a bejelentett szervekre vonatkozó minimális alkalmassági feltételekről

2019/2955(DEA) Felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra vonatkozó eljárások
TRAN

illetékes