Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d.

19-02-2020 AFCO_OJ(2020)02-19_1 PE647.145v01-00
AFCO

 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2018–2019 m. metinio pranešimo dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje

04-02-2020 AFCO_PA(2020)647015 PE647.015v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Pakeitimų pateikimo terminas : 24-02-2020

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

28-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-28_1 PE646.886v01-00
AFCO

 

NUOMONĖS PROJEKTAS 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

28-01-2020 AFCO_PA(2020)646930 PE646.930v01-00
AFCO

Antonio TAJANI

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-02-2020

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

23-01-2020 AFCO_OJ(2020)01-23_1 PE646.845v01-00
AFCO

 

  MINUTES - Thursday, 23 January 2020

23-01-2020 AFCO_PV(2020)01-23-1 PE647.017v01-00
AFCO

 

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo projekto

14-01-2020 AFCO_PR(2020)645036 PE645.036v02-00
AFCO

Guy VERHOFSTADT

Pakeitimų pateikimo terminas : 20-01-2020

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, II skirsnis – Europos Vadovų Taryba ir Taryba

09-12-2019 AFCO_AD(2019)642907 PE642.907v03-00
AFCO

Pascal DURAND

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 9 d.

09-12-2019 AFCO_OJ(2019)12-09_1 PE644.866v01-00
AFCO