Bendra paieška

Paieška

Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo

22-01-2020 AFET_AL(2020)643055 PE643.055v02-00
AFET

David McALLISTER

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 20 d. - Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

20-01-2020 AFET_OJ(2020)01-20_1 PE646.790v02-00
AFET

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00
DEVE AFET

 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių

13-01-2020 AFET_PR(2019)645058 PE645.058v02-00
AFET

Sven MIKSER

Pakeitimų pateikimo terminas : 28-01-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

10-01-2020 AFET_PA(2020)646757 PE646.757v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

10-01-2020 AFET_PA(2020)646758 PE646.758v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Pakeitimų pateikimo terminas : 03-02-2020

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 9 d.

07-01-2020 AFET_OJ(2020)01-09_1 PE645.076v01-00
AFET

 

PRANEŠIMAS dėl metinio pranešimo dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. lapkričio 25 d.

17-12-2019 AFET_PV(2019)11-25-1 PE644.816v01-00
AFET

 

PAKEITIMAI 1 - 19 - Nuomonės projektas 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

13-12-2019 AFET_AM(2019)644929 PE644.929v01-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS