Bendra paieška

Paieška

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 20 d.

13-02-2020 AFET_OJ(2020)02-19_1 PE648.261v01-00
AFET

 

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. vasario 5 d.

10-02-2020 AFET_PV(2020)02-05-1 PE647.045v01-00
AFET

 

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Vakarų Balkanų, rengiantis 2020 m. aukščiausiojo lygio susitikimui

07-02-2020 AFET_PR(2020)646913 PE646.913v01-00
AFET

Tonino PICULA

Pakeitimų pateikimo terminas : 27-02-2020

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai, Komisijai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui

04-02-2020 AFET_PR(2020)646863 PE646.863v01-00
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2021 m. biudžeto gairių – III skirsnis

31-01-2020 AFET_PA(2020)646992 PE646.992v01-00
AFET

Nikos ANDROULAKIS

Pakeitimų pateikimo terminas : 21-02-2020

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2020 m. vasario 5 d.

31-01-2020 AFET_OJ(2020)02-05_1 PE646.993v01-00
AFET

 

PAKEITIMAI 1 - 117 - Pranešimo projektas Rekomendacija Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui ir Tarybai pagal Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnį dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių

29-01-2020 AFET_AM(2020)646945 PE646.945v01-00
AFET

Sven MIKSER

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. vasario 3 d.

29-01-2020 AFET_OJ(2020)02-03_1 PE646.972v01-00
AFET

 

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

23-01-2020 AFET_AD(2020)643159 PE643.159v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, X skirsnis – Europos išorės veiksmų tarnyba

23-01-2020 AFET_AD(2020)643198 PE643.198v02-00
AFET

Vangelis MEIMARAKIS