Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

2019 m. metinė pažangos ataskaita dėl Turkijos

2019/2176(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Nacho SÁNCHEZ AMOR [S&D]

atsakingas komitetas

2019 m. metinė pažangos ataskaita dėl Serbijos

2019/2175(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Vladimír BILČÍK [PPE]

atsakingas komitetas

2019 m. metinė pažangos ataskaita dėl Šiaurės Makedonijos

2019/2174(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Ilhan KYUCHYUK [Renew]

atsakingas komitetas

2019 m. metinė pažangos ataskaita dėl Juodkalnijos

2019/2173(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Tonino PICULA [S&D]

atsakingas komitetas

2019 m. metinė pažangos ataskaita dėl Kosovo

2019/2172(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Viola VON CRAMON-TAUBADEL [Verts/ALE]

atsakingas komitetas

2019 m. metinė pažangos ataskaita dėl Bosnijos ir Hercegovinos

2019/2171(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Paulo RANGEL [PPE]

atsakingas komitetas

2019 m. metinė pažangos ataskaita dėl Albanijos

2019/2170(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Isabel SANTOS [S&D]

atsakingas komitetas

Metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

2019/2136(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

David McALLISTER [PPE]

atsakingas komitetas

2018 m. metinis pranešimas dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

2019/2135(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Arnaud DANJEAN [PPE]

atsakingas komitetas

2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje

2019/2125(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Isabel WISELER-LIMA [PPE]

atsakingas komitetas