Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl įgaliojimų derėtis su Jungtine Karalyste

2020/2023(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
INTA AFET

atsakingas komitetas

Metinis pranešimas dėl ginklų eksporto

2020/2003(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Hannah NEUMANN [Verts/ALE]

atsakingas komitetas

ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje

2020/2002(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Javier NART [Renew]

atsakingas komitetas

Daugiašalių ginklų kontrolės ir nusiginklavimo režimų uždaviniai ir perspektyvos

2020/2001(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Sven MIKSER [S&D]

atsakingas komitetas

Rekomendacija Tarybai ir Komisijos pirmininkės pavaduotojui ir Sąjungos vyriausiajam įgaliotiniui užsienio reikalams ir saugumo politikai dėl Sutarties dėl branduolinio ginklo neplatinimo (NPT) 2020 m. peržiūros proceso parengimo, branduolinių ginklų kontrolės ir branduolinio nusiginklavimo galimybių

2020/2004(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Sven MIKSER [S&D]

atsakingas komitetas

Pekomendacija Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl Vakarų Balkanų, rengiantis 2020 m. gegužės mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui

2019/2210(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Tonino PICULA [S&D]

atsakingas komitetas

Rekomendacija Tarybai, Komisijai ir EIVT dėl Rytų partnerystės, rengiantis 2020 m. birželio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimui

2019/2209(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Petras AUŠTREVIČIUS [Renew]

atsakingas komitetas

Metinis ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimo pranešimas

2019/2202(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Michael GAHLER [PPE]

atsakingas komitetas

Metinis ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimo pranešimas

2019/2201(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Dragoş TUDORACHE [Renew]

atsakingas komitetas

Metinis ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimo pranešimas

2019/2200(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
AFET

Sven MIKSER [S&D]

atsakingas komitetas