Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2015/1017 as regards creation of a Solvency Support Instrument EN

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Technical Support Instrument EN

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Alexandra GEESE Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl viešojo sektoriaus paskolų priemonės pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

PAKEITIMAI 25–153 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos

20-07-2020 BUDG_AM(2020)655682 PE655.682v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

PAKEITIMAI 17 - 96 - Nuomonės projektas kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

16-07-2020 BUDG_AM(2020)655679 PE655.679v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

PAKEITIMAI 11 - 60 - Nuomonės projektas Dalinis Sprendimo Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo keitimas

16-07-2020 BUDG_AM(2020)655689 PE655.689v01-00 BUDG
Niclas HERBST

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūros

15-07-2020 BUDG_AD(2020)652609 PE652.609v02-00 BUDG
Karlo RESSLER

PAKEITIMAI 1 - 2 - Pranešimo projektas 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas „Europos ekonomikos gaivinimo planui būtinų asignavimų įtraukimas į 2020 m. biudžetą“

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655643 PE655.643v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PAKEITIMAI 1 - Pranešimo projektas 2020 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 7 projektas „Pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas“

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655644 PE655.644v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PAKEITIMAI 55 - 112 - Nuomonės projektas 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programos (programa „ES – sveikatos labui“) nustatymas ir Reglamento (ES) Nr. 282/2014 panaikinimas

15-07-2020 BUDG_AM(2020)655678 PE655.678v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

PRANEŠIMO PROJEKTAS Tarybos pozicija dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 6/2020 projekto „Europos ekonomikos gaivinimo planui būtinų asignavimų įtraukimas į 2020 m. biudžetą“

10-07-2020 BUDG_PR(2020)653773 PE653.773v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 7/2020 projekto, pajamų (nuosavų išteklių) atnaujinimas

10-07-2020 BUDG_PR(2020)654078 PE654.078v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos

09-07-2020 BUDG_PR(2020)653866 PE653.866v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES Valérie HAYER

PAKEITIMAI 1–572 - Pranešimo projektas Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

02-07-2020 BUDG_PA(2020)653948 PE653.948v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo nustatoma 2021-2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014

30-06-2020 BUDG_PA(2020)653947 PE653.947v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

29-06-2020 BUDG_AD(2020)648513 PE648.513v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

26-06-2020 BUDG_PA(2020)653873 PE653.873v01-00 BUDG
Niclas HERBST

PAKEITIMAI 1–21 - Nuomonės projektas dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūros

26-06-2020 BUDG_AM(2020)653968 PE653.968v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, projekto

19-06-2020 BUDG_PR(2020)653753 PE653.753v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2020 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto

17-06-2020 BUDG_PR(2020)653769 PE653.769v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl nenumatytų atvejų rezervo lėšų mobilizavimo 2020 m. siekiant toliau teikti humanitarinę paramą pabėgėliams Turkijoje

17-06-2020 BUDG_PR(2020)653774 PE653.774v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo peržiūros

05-06-2020 BUDG_PA(2020)652609 PE652.609v01-00 BUDG
Karlo RESSLER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tvarios Europos investicijų plano. Žaliojo kurso finansavimas

03-06-2020 CJ16_PR(2020)650587 PE650.587v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

PAKEITIMAI 9 - 218 - Nuomonės projektas Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas

20-05-2020 BUDG_AM(2020)650648 PE650.648v02-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

PAKEITIMAI 1 - 3 - Pranešimo projektas 2020 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 3 projektas dėl 2019 finansinių metų pertekliaus įtraukimo

13-05-2020 BUDG_AM(2020)652289 PE652.289v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PAKEITIMAI 1 - 2 - Pranešimo projektas Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimas siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai

13-05-2020 BUDG_AM(2020)652300 PE652.300v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

06-05-2020 BUDG_AD(2020)646988 PE646.988v02-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai

06-05-2020 BUDG_PR(2020)650658 PE650.658v01-00 BUDG
José Manuel FERNANDES

NUOMONĖ dėl rekomendacijų dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648428 PE648.428v03-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto priemonės valdymo sistemos

05-05-2020 BUDG_AD(2020)648462 PE648.462v02-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 3/2020 projekto dėl 2019 finansinių metų pertekliaus įtraukimo

05-05-2020 BUDG_PR(2020)650574 PE650.574v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 4/2020 projekto, pridedamo prie pasiūlymo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo siekiant suteikti pagalbą Portugalijai, Ispanijai, Italijai ir Austrijai

05-05-2020 BUDG_PR(2020)650651 PE650.651v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (paraiška „EGF/2020/000 TA 2020 – Komisijos iniciatyva teikiama techninė pagalba“)

24-04-2020 BUDG_PR(2020)650507 PE650.507v01-00 BUDG
Victor NEGRESCU

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Reformų rėmimo programos

20-04-2020 CJ16_PR(2020)648526 PE648.526v01-00 BUDG ECON
Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PAKEITIMAI 1 - 66 - Pranešimo projektas ES programų paramos gavėjų apsaugos priemonės: DFP atsarginių priemonių plano parengimas

15-04-2020 BUDG_AM(2020)650470 PE650.470v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. kovo 2 d.

08-04-2020 BUDG_PV(2020)03-02-1 PE648.512v01-00 BUDG

PAKEITIMAI 1 - 36 - Nuomonės projektas Rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

07-04-2020 BUDG_AM(2020)650345 PE650.345v01-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

06-04-2020 BUDG_PA(2020)648513 PE648.513v01-00 BUDG
Siegfried MUREŞAN

PAKEITIMAI 7 - 67 - Nuomonės projektas Euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirta biudžeto priemonės valdymo sistema

03-04-2020 BUDG_AM(2020)648646 PE648.646v01-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

DRAFT REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on the mobilisation of the Flexibility Instrument to finance immediate budgetary measures in the context of the COVID-19 outbreak and a reinforcement of the European Public Prosecutor's Office EN

01-04-2020 BUDG_PR(2020)648643 PE648.643v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

DRAFT REPORT on the Council position on Draft amending budget No 1/2020 of the European Union for the financial year 2020 - Assistance to Greece in response to increased migration pressure - Immediate measures in the context of the COVID-19 outbreak - Support to post-earthquake reconstruction in Albania - Other adjustments EN

01-04-2020 BUDG_PR(2020)648647 PE648.647v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER

PRANEŠIMO PROJEKTAS su rekomendacijomis Komisijai „Sąjungos programų paramos gavėjų apsaugos sistema: DFP atsarginių priemonių plano parengimas“

17-03-2020 BUDG_PR(2020)648529 PE648.529v01-00 BUDG
Jan OLBRYCHT Margarida MARQUES

WORKING DOCUMENT on Pilot projects and Preparatory actions in budget 2020 and 2021 EN

16-03-2020 BUDG_DT(2020)648406 PE648.406v01-00 BUDG
Monika HOHLMEIER Pierre LARROUTUROU

PAKEITIMAI 1 - 128 - Pranešimo projektas 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmata – I skirsnis – Europos Parlamentas

12-03-2020 BUDG_AM(2020)648517 PE648.517v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl rekomendacijų dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

10-03-2020 BUDG_PA(2020)648428 PE648.428v02-00 BUDG
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. vasario 17 d. - Antradienis, 2020 m. vasario 18 d.

04-03-2020 BUDG_PV(2020)02-17-1 PE648.373v01-00 BUDG

PAKEITIMAI 1–247 - Pranešimo projektas 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

04-03-2020 BUDG_AM(2020)648461 PE648.461v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto priemonės valdymo sistemos

04-03-2020 BUDG_PA(2020)648462 PE648.462v01-00 BUDG
Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Parlamento 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų sąmatos

24-02-2020 BUDG_PR(2020)648340 PE648.340v01-00 BUDG
Olivier CHASTEL

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. sausio 22 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

20-02-2020 BUDG_PV(2020)01-22-1 PE646.967v01-00 BUDG

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

18-02-2020 BUDG_AD(2020)644803 PE644.803v02-00 BUDG
Paolo DE CASTRO

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais, kuriuo pratęsiamas 2019 m. lapkričio 15 d. baigsiančio galioti Protokolo, kuriuo nustatomos Europos bendrijos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarime numatytos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, galiojimas, sudarymo projekto

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644820 PE644.820v02-00 BUDG
Francisco GUERREIRO

NUOMONĖ Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė augimo apžvalga

17-02-2020 BUDG_AD(2020)644963 PE644.963v02-00 BUDG
Margarida MARQUES

NUOMONĖS PROJEKTAS Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) sudarymo Sąjungos vardu

12-02-2020 BUDG_PA(2020)646988 PE646.988v01-00 BUDG
Lefteris CHRISTOFOROU

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija

07-02-2020 BUDG_PR(2020)647107 PE647.107v01-00 BUDG
Pierre LARROUTUROU

PAKEITIMAI 1 - 68 - Nuomonės projektas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2020 m. metinė augimo apžvalga

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646935 PE646.935v01-00 BUDG
Margarida MARQUES

PAKEITIMAI 1 - 222 - Pranešimo projektas 2019 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos

29-01-2020 BUDG_AM(2020)646936 PE646.936v01-00 BUDG
David CORMAND

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 13 d.

24-01-2020 CJ16_PV(2020)01-13-1 PE646.805v01-00 BUDG ECON