Posėdžių tvarkaraštis

Šiame skirsnyje galite susipažinti su būsimais su komitetų veikla susijusiais posėdžiais pagal posėdžio tipą. Čia taip pat skelbiamas ilgalaikis kalendorius.

Daugiau informacijos rasite posėdžių dokumentuose.

Regioninės plėtros komitetas

21-10-2019

19:00

Strasbūras : WIC - WIC200

+ Neeilinis posėdis

+ NEEILINIS REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO POSĖDIS

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

21-10-2019

19:00

Strasbūras : LOW - N1.3

+ Neeilinis posėdis

+ NEEILINIS LIBE KOMITETO POSĖDIS

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

21-10-2019

19:30

Strasbūras : LOW - N1.4

+ Neeilinis posėdis

+ NEEILINIS ECON IR ENVI KOMITETŲ POSĖDIS (DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ 58 STRAIPSNIS)

21-10-2019

19:45

Strasbūras : LOW - N1.4

+ Neeilinis posėdis

+ NEEILINIS ENVI KOMITETO POSĖDIS

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

22-10-2019

09:00

Strasbūras : LOW - S4.4

+ Papildomi pranešėjai

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

23-10-2019

09:00

Strasbūras : PFL - F-01301

+ su frakcija(-jomis)

+ IMCO KOORDINATORIŲ PARENGIAMASIS POSĖDIS

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

23-10-2019

15:30

Strasbūras : WIC - WIC700

+ TRIŠALIS DIALOGAS

+ MFF - SMCS 2018/0231(COD) Benifei (AK/TV)

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

04-11-2019

15:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

04-11-2019

15:00

Briuselis : PHS - P3C050

+ Eilinis posėdis

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas

05-11-2019

09:00

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Eilinis posėdis

Kultūros ir švietimo komitetas

05-11-2019

09:00

Briuselis : JAN - 4Q1

+ Eilinis posėdis