Posėdžių tvarkaraštis

Šiame skirsnyje galite susipažinti su būsimais su komitetų veikla susijusiais posėdžiais pagal posėdžio tipą. Čia taip pat skelbiamas ilgalaikis kalendorius.

Daugiau informacijos rasite posėdžių dokumentuose.

Biudžeto komitetas

02-03-2020

16:00

Briuselis : JAN - 6Q2

+ Eilinis posėdis

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

03-03-2020

10:00

Briuselis : ASP - A3E-3

+ Papildomi pranešėjai

+ SKAITMENINIŲ PASLAUGŲ AKTAS 2020/2018(INL)

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

04-03-2020

08:30

Briuselis : ASP - A5G-3

+ Neeilinis posėdis

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas

04-03-2020

15:30

Briuselis : ASP - A1G-1

+ TRIŠALIS DIALOGAS

+ Motor Insurance Directive 2018/0168(COD)

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

05-03-2020

09:00

Briuselis : PHS - P1A002

+ Eilinis posėdis

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

05-03-2020

09:00

Briuselis : JAN - 4Q2

+ Eilinis posėdis

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas

05-03-2020

09:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

+ Interparliamentary committee meeting - International Women's Day

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

09-03-2020

19:00

Strasbūras : WIC - WIC200

+ Eilinis posėdis

Užsienio reikalų komitetas

16-03-2020

15:00

Briuselis : JAN - 2Q2

+ Eilinis posėdis

Tarptautinės prekybos komitetas

16-03-2020

15:00

Briuselis : JAN - 6Q2

+ Eilinis posėdis