Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

2018 m. metinis pranešimas „Europos Sąjungos finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu“

2019/2128(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
CONT

Joachim KUHS [ID]

atsakingas komitetas

2018 m. metinis pranešimas dėl Europos investicijų banko finansinės veiklos kontrolės

2019/2127(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
CONT

Bas EICKHOUT [Verts/ALE]

atsakingas komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CONT

Monika HOHLMEIER [PPE]

atsakingas komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

2019/2056(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CONT

Maria GRAPINI [S&D]

atsakingas komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba 

2019/2057(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atsakingas komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas

2019/2058(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atsakingas komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai

2019/2059(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atsakingas komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2019/2060(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atsakingas komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas

2019/2061(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atsakingas komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ombudsmenas

2019/2062(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ [PPE]

atsakingas komitetas