Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 6–21 - Nuomonės projektas Sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00
DEVE

Lukas MANDL

PAKEITIMAI 1 - 8 - Nuomonės projektas 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644916 PE644.916v01-00
DEVE

Charles GOERENS

PAKEITIMAI 1 - 14 - Nuomonės projektas 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644942 PE644.942v01-00
DEVE

Charles GOERENS

PAKEITIMAI 1–4 - Nuomonės projektas dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto

28-11-2019 DEVE_AM(2019)644765 PE644.765v02-00
DEVE

Tomas TOBÉ

PAKEITIMAI 1 - 23 - Nuomonės projektas Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymas

19-11-2019 DEVE_AM(2019)643220 PE643.220v01-00
DEVE

Catherine CHABAUD

PAKEITIMAI 1 - 21 - Nuomonės projektas Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas (2019–2024 m.)

18-11-2019 DEVE_AM(2019)643222 PE643.222v01-00
DEVE

Caroline ROOSE

PAKEITIMAI 1 - 3 - Nuomonės projektas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641396 PE641.396v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

PAKEITIMAI 1 - 3 - Nuomonės projektas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641397 PE641.397v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

PAKEITIMAI 1–47 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas dėl vykstančių derybų dėl naujojo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641398 PE641.398v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ

PAKEITIMAI 1 - 5 - Tarybai pateikiamo klausimo, į kurį atsakoma žodžiu, projektas Vykstančios derybos dėl naujojo Europos Sąjungos ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno valstybių grupės partnerystės susitarimo

14-10-2019 DEVE_AM(2019)641421 PE641.421v01-00
DEVE

Tomas TOBÉ