Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

MINUTES - Monday, 13 July 2020 EN

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-13-1 PE655.675v01-00 DEVE

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

24-09-2020 DEVE_PV(2020)07-16-1 PE655.748v01-00 DEVE

DRAFT OPINION with recommendations to the Commission on corporate due diligence and corporate accountability EN

22-09-2020 DEVE_PA(2020)657424 PE657.424v01-00 DEVE
Marc TARABELLA

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 28 d.

21-09-2020 DEVE_OJ(2020)09-28_2 PE657.436v01-00 AFET DEVE DROI

DRAFT OPINION on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

18-09-2020 DEVE_PA(2020)657246 PE657.246v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 – all sections EN

17-09-2020 DEVE_PA(2020)657393 PE657.393v01-00 DEVE
Charles GOERENS

DRAFT REPORT on the impacts of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

11-09-2020 DEVE_PR(2020)650537 PE650.537v01-00 DEVE
Mónica Silvana GONZÁLEZ

PAKEITIMAI 1 - 568 - Pranešimo projektas Naujoji ES ir Afrikos strategija. Partnerystė siekiant tvaraus ir įtraukaus vystymosi

24-07-2020 DEVE_AM(2020)654008 PE654.008v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 2 d.

23-07-2020 DEVE_PV(2020)07-02-1 PE654.110v01-00 DEVE

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl ES teisinės sistemos, kuria siekiama sustabdyti ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą ir užtikrinti jam priešingą tendenciją

20-07-2020 DEVE_AD(2020)652315 PE652.315v02-00 DEVE
Michèle RIVASI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 15 d.

17-07-2020 DEVE_PV(2020)06-15-1 PE653.906v01-00 DEVE

Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

16-07-2020 DEVE_AL(2020)654047 PE654.047v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

NUOMONĖ dėl ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimo

02-07-2020 DEVE_AD(2020)648612 PE648.612v03-00 DEVE
Hildegard BENTELE

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl naujosios ES ir Afrikos strategijos. Partnerystė siekiant tvaraus ir įtraukaus vystymosi

01-07-2020 DEVE_PR(2020)654007 PE654.007v01-00 DEVE
Chrysoula ZACHAROPOULOU

PAKEITIMAI 1 - 71 - Nuomonės projektas ES teisinės sistemos, kuria siekiama sustabdyti ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą ir užtikrinti jam priešingą tendenciją

19-06-2020 DEVE_AM(2020)653848 PE653.848v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

NUOMONĖ dėl 2018 m. metinio pranešimo dėl bendros prekybos politikos įgyvendinimo

18-06-2020 DEVE_AD(2020)648266 PE648.266v02-00 DEVE
Benoît BITEAU

NUOMONĖ Vaistų trūkumas: naujos problemos sprendimo būdai

17-06-2020 DEVE_AD(2020)653840 PE653.840v01-00 DEVE
Beata KEMPA

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo

02-06-2020 DEVE_AD(2020)647002 PE647.002v02-00 DEVE
Beata KEMPA

Nuomonė dėl ES ir Afrikos bendradarbiavimo saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje

02-06-2020 DEVE_AL(2020)650687 PE650.687v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

NUOMONĖS PROJEKTAS su rekomendacijomis Komisijai dėl ES teisinės sistemos, kuria siekiama sustabdyti ES skatinamą pasaulinį miškų naikinimą ir užtikrinti jam priešingą tendenciją

02-06-2020 DEVE_PA(2020)652315 PE652.315v01-00 DEVE
Michèle RIVASI

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo projekto

29-05-2020 DEVE_AD(2020)646984 PE646.984v02-00 DEVE
Beata KEMPA

PAKEITIMAI 1 - 72 - Nuomonės projektas Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita

29-05-2020 DEVE_AM(2020)652290 PE652.290v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

PROTOKOLAS - Penktadienis, 2020 m. gegužės 29 d.

29-05-2020 DEVE_PV(2020)05-29-1 PE652.612v01-00 DEVE

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

27-05-2020 CJ19_PV(2020)01-21-1 PE652.402v01-00 AFET DEVE

Nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.)

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652292 PE652.292v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

Nuomonė dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.)

26-05-2020 DEVE_AL(2020)652295 PE652.295v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PAKEITIMAI 1 - 82 - Nuomonės projektas ES vaidmuo saugant ir atkuriant pasaulio miškus

15-05-2020 DEVE_AM(2020)650565 PE650.565v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. balandžio 21 d.

28-04-2020 DEVE_PV(2020)04-21-1 PE650.554v01-00 DEVE

Nuomonė dėl rekomendacijų dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

24-04-2020 DEVE_AL(2020)650471 PE650.471v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimo

21-04-2020 DEVE_PA(2020)648612 PE648.612v01-00 DEVE
Hildegard BENTELE

Nuomonė dėl 2021 m. biudžeto gairių – III skirsnis

21-04-2020 DEVE_AL(2020)650368 PE650.368v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. vasario 17 d. - Antradienis, 2020 m. vasario 18 d.

01-04-2020 DEVE_PV(2020)02-17-1 PE648.385v01-00 DEVE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl rekomendacijų dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

27-03-2020 DEVE_PA(2020)648405 PE648.405v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. sausio 22 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

12-03-2020 DEVE_PV(2020)01-22-1 PE647.037v01-00 DEVE

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2020 m. kovo 17 d.

09-03-2020 CJ19_OJ(2020)03-17_1 PE648.434v01-00 AFET DEVE

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimo

28-02-2020 DEVE_PR(2020)648376 PE648.376v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

PAKEITIMAI 1 - 17 - Nuomonės projektas Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas

27-02-2020 DEVE_AM(2020)648366 PE648.366v01-00 DEVE
Beata KEMPA

NUOMONĖS PROJEKTAS Bendros prekybos politikos įgyvendinimas. 2018 m. metinė ataskaita

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648266 PE648.266v01-00 DEVE
Benoît BITEAU

DRAFT OPINION on the proposal for a Council decision on the conclusion, on behalf of the Union, of the Sustainable Fisheries Partnership Agreement and its Implementing Protocol (2020-2026) between the European Union and the Republic of Seychelles

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648362 PE648.362v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo ir jo įgyvendinimo protokolo (2020–2026 m.) sudarymo Sąjungos vardu projekto

24-02-2020 DEVE_PA(2020)648368 PE648.368v01-00 DEVE
Miguel URBÁN CRESPO

PAKEITIMAI 1 - 18 - Nuomonės projektas 2021 m. biudžeto sudarymo bendrosios gairės, III skirsnis

21-02-2020 DEVE_AM(2020)648344 PE648.344v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

19-02-2020 DEVE_AD(2020)644993 PE644.993v02-00 DEVE
Lukas MANDL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00 DEVE
Tomas TOBÉ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00 DEVE
Beata KEMPA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00 DEVE
Beata KEMPA

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 2 d. - Antradienis, 2019 m. gruodžio 3 d.

31-01-2020 DEVE_PV(2019)12-02-1 PE644.943v01-00 DEVE

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. lapkričio 11 d.

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00 DEVE

PAKEITIMAI 6–21 - Nuomonės projektas Sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00 DEVE
Lukas MANDL

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00 DEVE
Charles GOERENS

NUOMONĖ dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00 DEVE
Charles GOERENS

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

14-01-2020 CJ19_OJ(2020)01-21_1 PE645.108v01-00 AFET DEVE

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 6 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 7 d.

08-01-2020 DEVE_PV(2019)11-06-1 PE643.148v02-00 DEVE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

07-01-2020 DEVE_PA(2020)644993 PE644.993v01-00 DEVE
Lukas MANDL

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo

20-12-2019 DEVE_AD(2019)642950 PE642.950v02-00 DEVE
Caroline ROOSE

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl San Tomė ir Prinsipės Demokratinės Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo Europos Sąjungos vardu

20-12-2019 DEVE_AD(2019)644723 PE644.723v02-00 DEVE
Bernhard ZIMNIOK

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl protokolo, kuriuo įgyvendinamas Europos Sąjungos ir Bisau Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas (2019–2024 m.), sudarymo projekto

11-12-2019 DEVE_AD(2019)642937 PE642.937v04-00 DEVE
Caroline ROOSE

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 6 d.

10-12-2019 CJ19_PV(2019)11-06-1 PE643.200v01-00 AFET DEVE

PAKEITIMAI 1 - 8 - Nuomonės projektas 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – 8-asis, 9-asis, 10-asis ir 11-asis Europos plėtros fondai

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644916 PE644.916v01-00 DEVE
Charles GOERENS

PAKEITIMAI 1 - 14 - Nuomonės projektas 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

10-12-2019 DEVE_AM(2019)644942 PE644.942v01-00 DEVE
Charles GOERENS

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d.

09-12-2019 AFET_OJ(2019)12-16_1 PE644.862v01-00 AFET DEVE DROI

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641171 PE641.171v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641172 PE641.172v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Europos Sąjungos vardu projekto

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641207 PE641.207v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641208 PE641.208v02-00 DEVE
Tomas TOBÉ

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto

03-12-2019 DEVE_AD(2019)641364 PE641.364v02-00 DEVE
Catherine CHABAUD

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Žaliojo Kyšulio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo (2019–2024 m.) sudarymo projekto

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642934 PE642.934v03-00 DEVE
Catherine CHABAUD

NUOMONĖ dėl Tarybos sprendimo dėl Saliamono Salų prisijungimo prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo projekto

03-12-2019 DEVE_AD(2019)642995 PE642.995v03-00 DEVE
Tomas TOBÉ