Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. vasario 17 d. - Antradienis, 2020 m. vasario 18 d.

11-02-2020 DEVE_OJ(2020)02-17_1 PE647.149v01-00
DEVE

 

  DRAFT OPINION on general guidelines for the preparation of the 2021 budget, Section III – Commission

10-02-2020 DEVE_PA(2020)647125 PE647.125v01-00
DEVE

Charles GOERENS

Pakeitimų pateikimo terminas : 18-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo

04-02-2020 DEVE_PA(2020)646984 PE646.984v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Senegalo Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolo sudarymo

04-02-2020 DEVE_PA(2020)647002 PE647.002v01-00
DEVE

Beata KEMPA

Pakeitimų pateikimo terminas : 26-02-2020

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 2 d. - Antradienis, 2019 m. gruodžio 3 d.

31-01-2020 DEVE_PV(2019)12-02-1 PE644.943v01-00
DEVE

 

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. lapkričio 11 d.

27-01-2020 DEVE_PV(2019)11-11-1 PE646.760v01-00
DEVE

 

PAKEITIMAI 6–21 - Nuomonės projektas Sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

24-01-2020 DEVE_AM(2020)646907 PE646.907v01-00
DEVE

Lukas MANDL

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643137 PE643.137v02-00
DEVE

Charles GOERENS

NUOMONĖ dėl aštuntojo, devintojo, dešimtojo ir vienuoliktojo Europos plėtros fondų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23-01-2020 DEVE_AD(2020)643144 PE643.144v02-00
DEVE

Charles GOERENS

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2020 m. sausio 22 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

16-01-2020 DEVE_OJ(2020)01-22_1 PE646.843v01-00
DEVE