Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Vystymosi veiksmingumo ir pagalbos efektyvumo gerinimas

2019/2184(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
DEVE

Tomas TOBÉ [PPE]

atsakingas komitetas

Bendrovių atsakomybė už žalą aplinkai

2020/2027(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

ES ir Afrikos bendradarbiavimas saugumo srityje Sahelio regione, Vakarų Afrikoje ir Somalio pusiasalyje

2020/2002(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
DEVE

György HÖLVÉNYI [PPE]

nuomonę teikiantis komitetas

Senegalo Respublikos ir Europos Sąjungos žvejybos partnerystės susitarimo įgyvendinimo protokolas - Pasiūlymas dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl pritarimo procedūros

2019/0226M(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
DEVE

Beata KEMPA [ECR]

nuomonę teikiantis komitetas

ES teisinė sistema, skirta ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti

2020/2006(INL) Teisėkūros iniciatyvos procedūra
DEVE

Michèle RIVASI [Verts/ALE]

nuomonę teikiantis komitetas

Rekomendacija dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

2020/2023(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
DEVE

nuomonę teikiantis komitetas

Europos Sąjungos ir Seišelių Respublikos tausios žvejybos partnerystės susitarimas ir jo įgyvendinimo protokolas (2020–2026 m.)

2020/0002(NLE) Įstatymo galios neturinčių teisės aktų priėmimo procedūra
DEVE

Miguel URBÁN CRESPO [GUE/NGL]

nuomonę teikiantis komitetas

2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

2019/2213(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
DEVE

Charles GOERENS [Renew]

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. metinis pranešimas dėl bendros prekybos politikos įgyvendinimo

2019/2197(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
DEVE

Benoît BITEAU [Verts/ALE]

nuomonę teikiantis komitetas

ES veiksmų, kuriais siekiama apsaugoti ir atkurti pasaulio miškus, stiprinimas

2019/2156(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
DEVE

Hildegard BENTELE [PPE]

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra