Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

Caso dei diamanti da investimento e rimborsi ai risparmiatori IT

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654053 PE654.053v01-00 ECON
Brando BENIFEI

ECB supervision of Wirecard EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654054 PE654.054v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

AMENDMENTS 1 - 572 - Draft report on the Sustainable Europe Investment Plan – How to finance the Green Deal EN

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Sentenza della Corte costituzionale federale tedesca sul PSPP IT

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG

The ECB Contingency plans to carry out the PSPP without the Bundesbank EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653950 PE653.950v01-00 ECON
Fabio Massimo CASTALDO Dino GIARRUSSO

Implication des gouverneurs centraux dans le pilotage des programmes de rachat d’actifs FR

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653971 PE653.971v01-00 ECON
Manon AUBRY

Politique de lutte contre les conflits d’intérêts à la BCE FR

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653972 PE653.972v01-00 ECON
Manon AUBRY

Potentiels conflits d'intérêts concernant la directrice générale adjointe pour la politique monétaire FR

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653973 PE653.973v01-00 ECON
Manon AUBRY

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

26-06-2020 ECON_AD(2020)650729 PE650.729v03-00 ECON
Henrike HAHN

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos bankininkystės institucijos vykdomojo direktoriaus skyrimo

25-06-2020 ECON_PR(2020)648505 PE648.505v01-00 ECON
Irene TINAGLI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

25-06-2020 ECON_PA(2020)653964 PE653.964v01-00 ECON
Margarida MARQUES

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 15 d.

19-06-2020 ECON_PV(2020)06-15-1 PE653.838v02-00 ECON

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl tolesnio kapitalo rinkų sąjungos plėtojimo: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas

17-06-2020 ECON_PR(2020)648524 PE648.524v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

Supplementary question about the distribution of dividends by Bankia on March 27, 2020 EN

16-06-2020 ECON_QZ(2020)653784 PE653.784v01-00 ECON
Clara PONSATÍ OBIOLS

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl 2020 m. euro zonos ekonominės politikos

15-06-2020 ECON_PR(2020)652447 PE652.447v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos direktyvų (ES) 2017/2455 ir (ES) 2019/1995 perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo datos

09-06-2020 ECON_PR(2020)652577 PE652.577v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datos

09-06-2020 ECON_PR(2020)652578 PE652.578v01-00 ECON
Luděk NIEDERMAYER

MINUTES - Monday, 8 June 2020 - Tuesday, 9 June 2020 EN

08-06-2020 ECON_PV(2020)06-08-1 PE653.893v01-00 ECON

PRANEŠIMO PROJEKTAS su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, įstaigų ir rinkų srityje

04-06-2020 ECON_PR(2020)650539 PE650.539v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Tvarios Europos investicijų plano. Žaliojo kurso finansavimas

03-06-2020 CJ16_PR(2020)650587 PE650.587v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. balandžio 27 d.

02-06-2020 ECON_PV(2020)04-27-1 PE650.584v01-00 ECON

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652427 PE652.427v01-00 ECON
Marco ZANNI

Perguntas escritas ao BCE e ao CUR em 2020 EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652431 PE652.431v01-00 ECON
Nuno MELO

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-25-1 PE652.461v01-00 ECON

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 7 d.

02-06-2020 ECON_PV(2020)05-07-1 PE652.498v01-00 ECON

ECB’s deliberations and assessments on the macroeconomic impact of the Public Sector Purchasing Programme (PSPP) EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652505 PE652.505v01-00 ECON
Sven SIMON

Domestic investor base of a Euro area sovereign bonds EN

02-06-2020 ECON_QZ(2020)652509 PE652.509v01-00 ECON
Luis GARICANO

PAKEITIMAI 59–183 - Nuomonės projektas Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas

02-06-2020 ECON_AM(2020)652545 PE652.545v01-00 ECON
Henrike HAHN

PAKEITIMAI 184 - 464 - Nuomonės projektas Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas

02-06-2020 ECON_AM(2020)652564 PE652.564v01-00 ECON
Henrike HAHN

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. gegužės 18 d. - Trečiadienis, 2020 m. gegužės 20 d.

29-05-2020 ECON_PV(2020)05-18-1 PE652.429v01-00 ECON

PAKEITIMAI 20–115 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876

27-05-2020 ECON_AM(2020)652494 PE652.494v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

NUOMONĖ dėl rekomendacijų dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

25-05-2020 ECON_AD(2020)648489 PE648.489v02-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)650689 PE650.689v01-00 ECON
Marco ZANNI

Preguntas escritas al BCE y a la JUR en 2020 EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)650690 PE650.690v01-00 ECON
Ernest URTASUN

ECB and the promotion of the Charter of Fundamental Rights EN

25-05-2020 ECON_QZ(2020)652426 PE652.426v01-00 ECON
Clare DALY

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl patikslinimų, padarytų reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 575/2013 ir (ES) 2019/876

20-05-2020 ECON_PR(2020)652396 PE652.396v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ

AMENDMENTS 24 - 180 - Draft report Governance framework for the budgetary instrument for convergence and competitiveness for the euro area EN

19-05-2020 ECON_AM(2020)652297 PE652.297v01-00 ECON
Dragoș PÎSLARU

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088

18-05-2020 CJ36_PR(2020)652329 PE652.329v01-00 ECON ENVI
Bas EICKHOUT Sirpa PIETIKÄINEN

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

14-05-2020 ECON_PA(2020)650729 PE650.729v02-00 ECON
Henrike HAHN

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. balandžio 21 d.

08-05-2020 ECON_PV(2020)04-21-1 PE650.573v01-00 ECON

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. gegužės 5 d.

08-05-2020 ECON_PV(2020)05-05-1 PE650.676v01-00 ECON

Purchase of sovereign bonds in the context of the covid-19 crisis EN

05-05-2020 ECON_QZ(2020)650620 PE650.620v01-00 ECON
Jonás FERNÁNDEZ Domènec RUIZ DEVESA

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

05-05-2020 ECON_QZ(2020)650621 PE650.621v01-00 ECON
Piernicola PEDICINI

AMENDMENTS 1 - 87 - Draft opinion Recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

23-04-2020 ECON_AM(2020)650530 PE650.530v01-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Reformų rėmimo programos

20-04-2020 CJ16_PR(2020)648526 PE648.526v01-00 BUDG ECON
Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos konvergencijai ir konkurencingumui skirtos biudžeto priemonės valdymo sistemos

16-04-2020 ECON_PR(2020)648522 PE648.522v01-00 ECON
Dragoș PÎSLARU

Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2020 EN

15-04-2020 ECON_QZ(2020)650382 PE650.382v01-00 ECON
Emmanouil FRAGKOS

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

15-04-2020 ECON_QZ(2020)650441 PE650.441v01-00 ECON
Marco ZANNI

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

06-04-2020 ECON_QZ(2020)648640 PE648.640v01-00 ECON
Piernicola PEDICINI

ECB debt guarantees for small and medium-sized enterprises (SMEs) EN

06-04-2020 ECON_QZ(2020)650353 PE650.353v01-00 ECON
Eva KAILI

Distributions of dividends by Bankia on March 27, 2020 EN

06-04-2020 ECON_QZ(2020)650364 PE650.364v01-00 ECON
Clara PONSATÍ OBIOLS

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

06-04-2020 ECON_QZ(2020)650383 PE650.383v01-00 ECON
Marco ZANNI

DRAFT OPINION on recommendations on the negotiations for a new partnership with the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland EN

02-04-2020 ECON_PA(2020)648489 PE648.489v01-00 ECON
Pedro SILVA PEREIRA

Exchange of information with national AML/CFT authorities EN

27-03-2020 ECON_QZ(2020)648604 PE648.604v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

Solvency criterion EN

27-03-2020 ECON_QZ(2020)648606 PE648.606v01-00 ECON
Sven GIEGOLD

Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an die EZB und an den SRB im Jahr 2020 EN

27-03-2020 ECON_QZ(2020)648622 PE648.622v01-00 ECON
Engin EROGLU

Anfragen zur schriftlichen Beantwortung an die EZB und an den SRB im Jahr 2020 EN

27-03-2020 ECON_QZ(2020)648623 PE648.623v01-00 ECON
Engin EROGLU

ELA Solvency criterion EN

20-03-2020 ECON_QZ(2020)648557 PE648.557v01-00 ECON
Sven GIEGOLD