Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

REPORT on the Sustainable Europe Investment Plan - How to finance the Green Deal EN

26-10-2020 A9-0198/2020 PE650.587v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Euro digitale EN

23-10-2020 ECON_QZ(2020)659023 PE659.023v01-00 ECON

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Antradienis, 2020 m. spalio 27 d.

20-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-27_2 PE659.071v01-00 BUDG ECON

Ressources de la Banque centrale européenne FR

16-10-2020 ECON_QZ(2020)658935 PE658.935v01-00 ECON
Manon AUBRY

PAKEITIMAI 14 - 133 - Pranešimo projektas Iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų, siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos

14-10-2020 ECON_AM(2020)658929 PE658.929v01-00 ECON
Markus FERBER

PAKEITIMAI 25–88 - Pranešimo projektas Iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema, siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos

14-10-2020 ECON_AM(2020)658992 PE658.992v01-00 ECON
Paul TANG

PAKEITIMAI 18–65 - Pranešimo projektas Dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 pandemiją, kuriais iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

14-10-2020 ECON_AM(2020)658993 PE658.993v01-00 ECON
Othmar KARAS

Using AnaCredit for climate neutral lending EN

09-10-2020 ECON_QZ(2020)658818 PE658.818v01-00 ECON
Ernest URTASUN

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. spalio 12 d.

08-10-2020 CJ16_OJ(2020)10-12_1 PE658.897v01-00 BUDG ECON

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl ES atsigavimo prospekto ir finansų tarpininkams skirtų tikslinių pakeitimų siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129

08-10-2020 ECON_PR(2020)658908 PE658.908v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

PAKEITIMAI 1–56 - Nuomonės projektas Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą

07-10-2020 ECON_AM(2020)658867 PE658.867v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikriems trečiųjų šalių užsienio valiutos kurso lyginamiesiems indeksams taikomos išimties ir tam tikrus lyginamuosius indeksus, kurių teikimas nutraukiamas, pakeičiančių pakaitinių lyginamųjų indeksų nustatymo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2016/1011

06-10-2020 ECON_PR(2020)658859 PE658.859v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria dėl apmokestinamųjų asmenų registravimo Šiaurės Airijoje iš dalies keičiama Direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos

05-10-2020 ECON_PR(2020)657280 PE657.280v01-00 ECON
Irene TINAGLI

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiant paskatinti atsigavimą nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/2402, kuriuo nustatoma bendroji pakeitimo vertybiniais popieriais sistema ir sukuriama specialioji paprasto, skaidraus ir standartizuoto pakeitimo vertybiniais popieriais sistema

05-10-2020 ECON_PR(2020)658798 PE658.798v01-00 ECON
Paul TANG

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl pakeitimo vertybiniais popieriais sistemos patikslinimų, padarytų ekonomikos atsigavimui paremti reaguojant į COVID-19 pandemiją, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 575/2013

05-10-2020 ECON_PR(2020)658799 PE658.799v01-00 ECON
Othmar KARAS

NUOMONĖS PROJEKTAS Su PPO taisyklėmis suderinamo ES pasienio anglies dioksido mokesčio mechanizmo kūrimas

02-10-2020 ECON_PA(2020)657390 PE657.390v01-00 ECON
Luis GARICANO

Request for response to the relation of M1 expansion and real GDP EN

30-09-2020 ECON_QZ(2020)657412 PE657.412v01-00 ECON
Gunnar BECK

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 29 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 2 d.

28-09-2020 ECON_PV(2020)06-29-1 PE655.864v02-00 ECON

PAKEITIMAI 1067 - 1518 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

25-09-2020 CJ16_AM(2020)657421 PE657.421v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

25-09-2020 ECON_AD(2020)653964 PE653.964v03-00 ECON
Margarida MARQUES

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Europos sutelktinio finansavimo paslaugų verslui teikėjų, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1129 ir Direktyva (ES) 2019/1937

23-09-2020 ECON_PR(2020)655757 PE655.757v01-00 ECON
Eugen JURZYCA

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl Tarybos pozicijos per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų

23-09-2020 ECON_PR(2020)655764 PE655.764v01-00 ECON
Caroline NAGTEGAAL

PAKEITIMAI 118–569 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

22-09-2020 CJ16_AM(2020)655953 PE655.953v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PAKEITIMAI 570 - 1066 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657420 PE657.420v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PAKEITIMAI 1519–1715 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

22-09-2020 CJ16_AM(2020)657422 PE657.422v01-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Centrinio Banko 2020 m. metinės ataskaitos

22-09-2020 ECON_PR(2020)653782 PE653.782v01-00 ECON
Sven SIMON

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 22 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. birželio 25 d.

22-09-2020 ECON_PV(2020)06-22-1 PE654.022v01-00 ECON

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria siekiant padėti ekonomikai atsigauti nuo COVID-19 pandemijos iš dalies keičiamos Direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl informacijos teikimo reikalavimų, produktų valdymo ir pozicijų apribojimų

18-09-2020 ECON_PR(2020)657375 PE657.375v01-00 ECON
Markus FERBER

PAKEITIMAI 33 - 588 - Pranešimo projektas Programos „InvestEU“ sukūrimas

15-09-2020 CJ16_AM(2020)657232 PE657.232v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

NUOMONĖS PROJEKTAS Skaidrumo ir sąžiningumo didinimas ES institucijose įsteigiant nepriklausomą ES etikos organą

11-09-2020 ECON_PA(2020)657256 PE657.256v01-00 ECON
Derk Jan EPPINK

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 28 d.

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. rugsėjo 2 d.

08-09-2020 ECON_PV(2020)09-02-1 PE657.175v01-00 ECON

TLTRO III - Housing Finance EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657139 PE657.139v01-00 ECON
Markus FERBER

Appointment of the governor of the Bank of Portugal EN

07-09-2020 ECON_QZ(2020)657160 PE657.160v01-00 ECON
Nuno MELO

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“

04-09-2020 CJ16_PR(2020)655923 PE655.923v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Irene TINAGLI

PAKEITIMAI 73 - 402 - Pranešimo projektas Techninės paramos priemonės nustatymas

03-09-2020 CJ16_AM(2020)657172 PE657.172v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

PAKEITIMAI 30 - 296 - Pranešimo projektas Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą

02-09-2020 CJ16_AM(2020)657150 PE657.150v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

01-09-2020 CJ16_PR(2020)655950 PE655.950v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Dragoș PÎSLARU Eider GARDIAZABAL RUBIAL

Wirecard AG ownership control procedure EN

01-09-2020 ECON_QZ(2020)655958 PE655.958v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko skyrimo

28-08-2020 ECON_PR(2020)655965 PE655.965v01-00 ECON
Irene TINAGLI

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nepriklausomo nario skyrimo

28-08-2020 ECON_PR(2020)655966 PE655.966v01-00 ECON
Irene TINAGLI

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nepriklausomo nario skyrimo

28-08-2020 ECON_PR(2020)655967 PE655.967v01-00 ECON
Irene TINAGLI

PAKEITIMAI 57 - 255 - Pranešimo projektas kuriuo dėl kuriamos Mokumo palaikymo priemonės iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017

27-08-2020 CJ16_AM(2020)655933 PE655.933v01-00 BUDG ECON
Irene TINAGLI José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS

PAKEITIMAI 1 - 60 - Nuomonės projektas dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto-

26-08-2020 ECON_AM(2020)655919 PE655.919v01-00 ECON
Margarida MARQUES

The ECB's asset purchases and climate action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655858 PE655.858v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

The ECB's late action EN

05-08-2020 ECON_QZ(2020)655859 PE655.859v01-00 ECON
Margrete AUKEN Anna CAVAZZINI Bas EICKHOUT Yannick JADOT Michèle RIVASI François ALFONSI Karima DELLI Marie TOUSSAINT Monika VANA Ernest URTASUN Bronis ROPĖ Jakop G. DALUNDE Tilly METZ Alice KUHNKE Pär HOLMGREN Henrike HAHN Jutta PAULUS Saskia BRICMONT Mounir SATOURI David CORMAND Caroline ROOSE Salima YENBOU Benoît BITEAU Gwendoline DELBOS-CORFIELD Kira Marie PETER-HANSEN Damien CARÊME Ciarán CUFFE Ville NIINISTÖ Grace O'SULLIVAN Claude GRUFFAT

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl kuriamos Mokumo palaikymo priemonės iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655850 PE655.850v01-00 BUDG ECON
José Manuel FERNANDES Nils TORVALDS Irene TINAGLI

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma techninės paramos priemonė

29-07-2020 CJ16_PR(2020)655852 PE655.852v01-00 BUDG ECON
Othmar KARAS Dragoș PÎSLARU Alexandra GEESE

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl viešojo sektoriaus paskolų priemonės pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą

24-07-2020 CJ16_PR(2020)655767 PE655.767v01-00 BUDG ECON
Henrike HAHN Johan VAN OVERTVELDT

Deflationary Preassures and The ECB’s Strategic Review EN

23-07-2020 ECON_QZ(2020)655687 PE655.687v01-00 ECON
Domènec RUIZ DEVESA

PAKEITIMAI 1–336 - Pranešimo projektas Tolesnis kapitalo rinkų sąjungos plėtojimas: galimybės gauti kapitalo rinkos finansavimą gerinimas, visų pirma MVĮ, ir tolesnis neprofesionalių investuotojų galimybių dalyvauti kūrimas

16-07-2020 ECON_AM(2020)654028 PE654.028v01-00 ECON
Isabel BENJUMEA BENJUMEA

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

15-07-2020 ECON_PV(2020)07-13-1 PE655.674v01-00 ECON

PAKEITIMAI 1–285 - Pranešimo projektas 2020 m. euro zonos ekonominė politika

13-07-2020 ECON_AM(2020)655649 PE655.649v01-00 ECON
Joachim SCHUSTER

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654053 PE654.053v01-00 ECON
Brando BENIFEI

ECB supervision of Wirecard EN

08-07-2020 ECON_QZ(2020)654054 PE654.054v01-00 ECON
Martin SCHIRDEWAN

PAKEITIMAI 1–365 - Pranešimo projektas Skaitmeniniai finansai: dėl kriptoturto kylanti rizika. Reguliavimo ir priežiūros iššūkiai finansinių paslaugų, įstaigų ir rinkų srityje

08-07-2020 ECON_AM(2020)654084 PE654.084v01-00 ECON
Ondřej KOVAŘÍK

PAKEITIMAI 1–572 - Pranešimo projektas Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

03-07-2020 CJ16_AM(2020)652496 PE652.496v02-00 BUDG ECON
Siegfried MUREŞAN Paul TANG

Excluding highly pollutive assets from the ECB’s Corporate Sector Purchase Programme EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654010 PE654.010v01-00 ECON
Eleonora EVI Rosa D'AMATO Piernicola PEDICINI Ignazio CORRAO

Interrogazioni scritte alla Banca centrale europea e al Comitato di risoluzione unico nel 2020 EN

30-06-2020 ECON_QZ(2020)654011 PE654.011v01-00 ECON
Marco ZANNI Antonio Maria RINALDI Valentino GRANT Francesca DONATO

The ECB’s asset purchases of corporate bonds EN

29-06-2020 ECON_QZ(2020)653829 PE653.829v01-00 ECON
Paul TANG