Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

AMENDMENTS 1 - 299 - Draft report A strong social Europe for Just Transitions EN

21-10-2020 EMPL_AM(2020)658882 PE658.882v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

16-10-2020 EMPL_AD(2020)655646 PE655.646v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

09-10-2020 EMPL_AD(2020)654005 PE654.005v03-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

AMENDMENTS 1 - 300 - Draft report Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658865 PE658.865v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

AMENDMENTS 301 - 579 - Draft report Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

09-10-2020 EMPL_AM(2020)658923 PE658.923v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

OPINION on a new strategy for European SMEs EN

06-10-2020 EMPL_AD(2020)653907 PE653.907v02-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

NUOMONĖ dėl bendrosios rinkos stiprinimo: laisvo paslaugų judėjimo ateities

02-10-2020 EMPL_AD(2020)647038 PE647.038v02-00 EMPL
Marc BOTENGA

Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Ispanijos paraišką „EGF/2020/001 ES/Galicia shipbuilding ancillary sectors“

01-10-2020 EMPL_AL(2020)658729 PE658.729v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma techninės paramos priemonė

30-09-2020 EMPL_AD(2020)655645 PE655.645v03-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl tvirtos socialinės Europos teisingai pertvarkai užtikrinti

28-09-2020 EMPL_PR(2020)657413 PE657.413v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS Dennis RADTKE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimo atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją

24-09-2020 EMPL_PR(2020)657235 PE657.235v01-00 EMPL
Katrin LANGENSIEPEN

PAKEITIMAI 1 - 145 - Nuomonės projektas Nauji teisėtos darbo jėgos migracijos būdai

23-09-2020 EMPL_AM(2020)657374 PE657.374v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

PAKEITIMAI 1–140 - Nuomonės projektas Demografinių tendencijų pakeitimas ES regionuose naudojant sanglaudos politikos priemones

17-09-2020 EMPL_AM(2020)657233 PE657.233v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

PAKEITIMAI 1 - 347 - Pranešimo projektas Teisė atsijungti

15-09-2020 EMPL_AM(2020)655974 PE655.974v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

PAKEITIMAI 65 - 261 - Nuomonės projektas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas

11-09-2020 EMPL_AM(2020)655970 PE655.970v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl senojo kontinento senėjimo. Galimybės ir uždaviniai, susiję su senėjimo politika po 2020 m.

11-09-2020 EMPL_PR(2020)657302 PE657.302v01-00 EMPL
Beata SZYDŁO

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 16 d.

10-09-2020 EMPL_PV(2020)07-16-1 PE655.870v01-00 EMPL

PAKEITIMAI 1 - 360 - Pranešimo projektas Galimybė visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

09-09-2020 EMPL_AM(2020)655956 PE655.956v01-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl skaitmeninio švietimo politikos plėtojimo

08-09-2020 EMPL_PA(2020)657258 PE657.258v01-00 EMPL
Anna ZALEWSKA

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų

07-09-2020 EMPL_AD(2020)648298 PE648.298v02-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

PAKEITIMAI 1 - 82 - Nuomonės projektas dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto – visi skirsniai

07-09-2020 EMPL_AM(2020)657169 PE657.169v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. rugsėjo 7 d.

07-09-2020 EMPL_PV(2020)09-07-1 PE657.281v01-00 EMPL

PAKEITIMAI 1 - 140 - Nuomonės projektas Nauja Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirta strategija

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655633 PE655.633v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

PAKEITIMAI 181 - 447 - Pranešimo projektas dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui

04-09-2020 EMPL_AM(2020)655980 PE655.980v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

PAKEITIMAI 42 - 163 - Nuomonės projektas Techninės paramos priemonės nustatymas

03-09-2020 EMPL_AM(2020)655972 PE655.972v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PAKEITIMAI 8 - 30 - Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, siekiant nustatyti konkrečias kovos su COVID-19 krize priemones, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 223/2014

03-09-2020 EMPL_AM(2020)657167 PE657.167v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PAKEITIMAI 1 - 180 - Pranešimo projektas dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui

02-09-2020 EMPL_AM(2020)655978 PE655.978v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

NUOMONĖ Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

01-09-2020 EMPL_AD(2020)654046 PE654.046v02-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujų teisėtos darbo jėgos migracijos būdų

18-08-2020 EMPL_PA(2020)655901 PE655.901v01-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto – visi skirsniai

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, siekiant nustatyti konkrečias kovos su COVID-19 krize priemones, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 223/2014

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PRANEŠIMO PROJEKTAS su rekomendacijomis Komisijai dėl teisės atsijungti

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl galimybės visiems turėti prieigą prie deramo būsto už prieinamą kainą

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

PAKEITIMAI 1 - 406 - Pranešimo projektas 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika

23-07-2020 EMPL_AM(2020)654111 PE654.111v01-00 EMPL
Klára DOBREV

NUOMONĖ dėl ES lyčių lygybės strategijos

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl demografinių tendencijų pakeitimo ES regionuose naudojant sanglaudos politikos priemones

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma techninės paramos priemonė

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NUOMONĖ dėl Naujos Europos pramonės strategijos

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PAKEITIMAI 11 - 96 - Nuomonės projektas Dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NUOMONĖS PROJEKTAS Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

NUOMONĖ dėl romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PAKEITIMAI 1 - 162 - Nuomonės projektas Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

PAKEITIMAI 1 - 127 - Nuomonės projektas Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

PRANEŠIMO PROJEKTAS 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 22 d. - Antradienis, 2020 m. birželio 23 d.

22-06-2020 EMPL_PV(2020)06-22-1 PE653.965v01-00 EMPL

PAKEITIMAI 1 - 174 - Nuomonės projektas Nauja Europos pramonės strategija

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. birželio 11 d.

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 15 d.

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Naujos Europos pramonės strategijos

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PAKEITIMAI 1 - 164 - Nuomonės projektas Pranešimas dėl nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Laiško forma išdėstyta nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. reformų rėmimo programos

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NUOMONĖS PROJEKTAS su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. gegužės 27 d.

27-05-2020 EMPL_PV(2020)05-27-1 PE652.551v01-00 EMPL

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PAKEITIMAI 1 - 221 - Nuomonės projektas ES lyčių lygybės strategija

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. gegužės 20 d.

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl bendrosios rinkos stiprinimo: laisvo paslaugų judėjimo ateities

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA