Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on the general budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

30-07-2020 EMPL_PA(2020)654005 PE654.005v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 223/2014 as regards the introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis EN

30-07-2020 EMPL_PR(2020)655741 PE655.741v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a Recovery and Resilience Facility EN

29-07-2020 EMPL_PA(2020)655646 PE655.646v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

DRAFT REPORT with recommendations to the Commission on the right to disconnect EN

28-07-2020 EMPL_PR(2020)654061 PE654.061v01-00 EMPL
Alex AGIUS SALIBA

DRAFT REPORT on Access to decent and affordable housing for all EN

23-07-2020 EMPL_PR(2020)653984 PE653.984v02-00 EMPL
Kim VAN SPARRENTAK

NUOMONĖ dėl ES lyčių lygybės strategijos

22-07-2020 EMPL_AD(2020)646871 PE646.871v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

DRAFT OPINION on reversing demographic trends in EU regions using cohesion policy instruments EN

20-07-2020 EMPL_PA(2020)655690 PE655.690v02-00 EMPL
Elżbieta RAFALSKA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma techninės paramos priemonė

17-07-2020 EMPL_PA(2020)655645 PE655.645v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

OPINION on a New Industrial Strategy for Europe EN

16-07-2020 EMPL_AD(2020)652607 PE652.607v02-00 EMPL
Jordi CAÑAS

AMENDMENTS 11 - 96 - Draft opinion Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards exceptional additional resources and implementing arrangements under the Investment for growth and jobs goal to provide assistance for fostering crisis repair in the context of the COVID-19 pandemic and preparing a green, digital and resilient recovery of the economy (REACT-EU) EN

08-07-2020 EMPL_AM(2020)654059 PE654.059v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

NUOMONĖS PROJEKTAS Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl išskirtinių papildomų išteklių ir įgyvendinimo taisyklių pagal investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslą, siekiant suteikti paramą COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti skirtiems veiksmams skatinti ir pasirengti žaliajam, skaitmeniniam ir atspariam ekonomikos atgaivinimui (REACT-EU), iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

02-07-2020 EMPL_PA(2020)654046 PE654.046v01-00 EMPL
Agnes JONGERIUS

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui

30-06-2020 EMPL_PR(2020)647047 PE647.047v01-00 EMPL
Özlem DEMIREL

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

NUOMONĖ dėl romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PAKEITIMAI 1 - 162 - Nuomonės projektas Bendrosios rinkos stiprinimas: laisvo paslaugų judėjimo ateitis

25-06-2020 EMPL_AM(2020)653868 PE653.868v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

PAKEITIMAI 1 - 127 - Nuomonės projektas Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos

24-06-2020 EMPL_AM(2020)653864 PE653.864v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos

24-06-2020 EMPL_PA(2020)653907 PE653.907v01-00 EMPL
Atidzhe ALIEVA-VELI

PRANEŠIMO PROJEKTAS 2020 m. euro zonos užimtumo ir socialinė politika

22-06-2020 EMPL_PR(2020)653836 PE653.836v01-00 EMPL
Klára DOBREV

PAKEITIMAI 1 - 174 - Nuomonės projektas Nauja Europos pramonės strategija

18-06-2020 EMPL_AM(2020)653758 PE653.758v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. birželio 11 d.

17-06-2020 EMPL_PV(2020)06-11-1 PE653.815v01-00 EMPL

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 15 d.

15-06-2020 EMPL_PV(2020)06-15-1 PE653.819v01-00 EMPL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Naujos Europos pramonės strategijos

09-06-2020 EMPL_PA(2020)652607 PE652.607v01-00 EMPL
Jordi CAÑAS

PAKEITIMAI 1 - 164 - Nuomonės projektas Pranešimas dėl nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje

04-06-2020 EMPL_AM(2020)652565 PE652.565v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Laiško forma išdėstyta nuomonė dėl pasiūlymo dėl reglamento, kuriuo dėl specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai lėšų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1303/2013

03-06-2020 EMPL_AL(2020)652563 PE652.563v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. reformų rėmimo programos

27-05-2020 EMPL_AD(2020)645062 PE645.062v02-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

NUOMONĖS PROJEKTAS su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatų

27-05-2020 EMPL_PA(2020)648298 PE648.298v01-00 EMPL
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto rekomendacijos dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

26-05-2020 EMPL_AL(2020)650569 PE650.569v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PAKEITIMAI 1 - 221 - Nuomonės projektas ES lyčių lygybės strategija

26-05-2020 EMPL_AM(2020)650655 PE650.655v02-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. gegužės 26 d.

26-05-2020 EMPL_PV(2020)05-26-1 PE652.502v01-00 EMPL

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. gegužės 20 d.

20-05-2020 EMPL_PV(2020)05-20-1 PE654.030v01-00 EMPL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl bendrosios rinkos stiprinimo: laisvo paslaugų judėjimo ateities

19-05-2020 EMPL_PA(2020)647038 PE647.038v01-00 EMPL
Marc BOTENGA

PAKEITIMAI 71–230 - Nuomonės projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652272 PE652.272v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

PAKEITIMAI 231–488 - Nuomonės projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

18-05-2020 EMPL_AM(2020)652310 PE652.310v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl romų integracijos nacionalinių strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje

11-05-2020 EMPL_PA(2020)650564 PE650.564v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PAKEITIMAI - Proposal for a Council decision on guidelines for the employment policies of the Member States

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650650 PE650.650v01-00 EMPL
José GUSMÃO

PAKEITIMAI 142–242 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

07-05-2020 EMPL_AM(2020)650691 PE650.691v01-00 EMPL
José GUSMÃO

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 7 d.

07-05-2020 EMPL_PV(2020)05-07-1 PE650.706v01-00 EMPL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

21-04-2020 EMPL_PA(2020)650398 PE650.398v01-00 EMPL
Mounir SATOURI

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

03-04-2020 EMPL_PR(2020)648625 PE648.625v01-00 EMPL
José GUSMÃO

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 20 d.

09-03-2020 EMPL_PV(2020)02-20-1 PE648.354v01-00 EMPL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl ES lyčių lygybės strategijos

06-03-2020 EMPL_PA(2020)646871 PE646.871v01-00 EMPL
Eugenia RODRÍGUEZ PALOP

POZICIJOS PAKEITIMŲ FORMA PROJEKTAS dėl 2021 m. biudžeto sudarymo bendrųjų gairių, III skirsnis – Komisija

25-02-2020 EMPL_PA(2020)647119 PE647.119v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PAKEITIMAI 25 - 148 - Nuomonės projektas Reformų rėmimo programa

20-02-2020 EMPL_AM(2020)647142 PE647.142v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. vasario 17 d.

17-02-2020 EMPL_PV(2020)02-17-1 PE648.296v02-00 EMPL

PAKEITIMAI 1–448 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas ES strategija dėl negalios po 2020 m.

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646888 PE646.888v02-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

PAKEITIMAI 17 - 75 - Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo

04-02-2020 EMPL_AM(2020)646959 PE646.959v02-00 EMPL
Manuel PIZARRO

PAKEITIMAI 449 - 465 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas ES strategija dėl negalios po 2020 m.

03-02-2020 EMPL_AM(2020)646989 PE646.989v01-00 EMPL
José GUSMÃO Katrin LANGENSIEPEN Radka MAXOVÁ Elżbieta RAFALSKA Elena LIZZI Stelios KYMPOUROPOULOS Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Marc ANGEL

PAKEITIMAI 1 - 199 - Pranešimo projektas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 m. metinėje augimo apžvalgoje

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646889 PE646.889v01-00 EMPL
Klára DOBREV

PAKEITIMAI 200 - 360 - Pranešimo projektas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 m. metinėje augimo apžvalgoje

29-01-2020 EMPL_AM(2020)646977 PE646.977v01-00 EMPL
Klára DOBREV

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

28-01-2020 EMPL_PV(2020)01-28-1 PE646.973v01-00 EMPL

NUOMONĖ dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642927 PE642.927v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (EUROFOUND) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642929 PE642.929v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos mokymo fondo (ETF) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642931 PE642.931v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642932 PE642.932v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

23-01-2020 EMPL_AD(2020)642933 PE642.933v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

NUOMONĖ dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

22-01-2020 EMPL_AD(2020)642930 PE642.930v02-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Susitarimas dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos

22-01-2020 EMPL_AL(2020)646841 PE646.841v01-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. sausio 22 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. sausio 23 d.

22-01-2020 EMPL_PV(2020)01-22-1 PE646.894v01-00 EMPL

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d.

21-01-2020 ECON_OJ(2020)01-27_2 PE646.868v01-00 ECON EMPL

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. Užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 m. metinėje augimo apžvalgoje

15-01-2020 EMPL_PR(2020)646831 PE646.831v01-00 EMPL
Klára DOBREV

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Reformų rėmimo programos

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00 EMPL
Dragoș PÎSLARU

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 573/2014/ES dėl valstybinių užimtumo tarnybų (VUT) bendradarbiavimo stiprinimo

18-12-2019 EMPL_PR(2019)644984 PE644.984v01-00 EMPL
Manuel PIZARRO

PAKEITIMAI 1 - 17 - Nuomonės projektas Europos mokymo fondo (ETF) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644904 PE644.904v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PAKEITIMAI 1 - 15 - Nuomonės projektas Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas: veikla, finansų valdymas ir kontrolė

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644905 PE644.905v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ

PAKEITIMAI 1 - 41 - Nuomonės projektas 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

13-12-2019 EMPL_AM(2019)644907 PE644.907v01-00 EMPL
Tomáš ZDECHOVSKÝ