Nuomonių projektai


Nuomonės projektas – tai dokumentas, kurį parengė nuomonės referentu paskirtas Parlamento narys ir kuris pateikiamas nuomonę teikiančiam komitetui, kad šis pasiūlytų pakeitimų, ir vėliau teikiamas balsuoti.
Teisėkūros pranešimų atveju, nuomonių projektai pateikiami kaip Komisijos pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pakeitimai, prie kurių prireikus pridedami trumpi pagrindimai. Ne teisėkūros pranešimų atveju nuomonių projektai pateikiami kaip pasiūlymai, kurie, jeigu būtų priimti, perduodami pranešimą rengiančiam atsakingam komitetui, kad šis juos įtrauktų į savo pranešimą. Šiame tinklalapyje pateikiami nuomonių projektai, dėl kurių nuomonę teikiantis komitetas dar nebalsavo.
Nuomonių projektų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Reformų rėmimo programos

09-01-2020 EMPL_PA(2020)645062 PE645.062v01-00
EMPL

Dragoş PÎSLARU

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-02-2020

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642927 PE642.927v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-12-2019

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642929 PE642.929v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-12-2019

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros (EU-OSHA) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642930 PE642.930v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-12-2019

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos mokymo fondo 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642931 PE642.931v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-12-2019

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos agentūrų 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo: veikla, finansų valdymas ir kontrolė

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642932 PE642.932v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-12-2019

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

14-11-2019 EMPL_PA(2019)642933 PE642.933v01-00
EMPL

Tomáš ZDECHOVSKÝ

Pakeitimų pateikimo terminas : 10-12-2019

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Pakeitimų pateikimo terminas : 05-09-2019