Naujausios žinios

What's new?

08-10-2019 - 08:03
Calender red and grey

Svarbūs įvykiai

Naujausi pranešimai spaudai

  Hearing of Executive Vice President-designate Valdis Dombrovskis

08-10-2019
EMPL ECON

The Employment and Social Affairs and the Economic and Monetary Affairs committees questioned Valdis Dombrovskis, Latvian candidate for An Economy that Works for People portfolio.

 

  Hearing of Commissioner-designate Helena Dalli

02-10-2019
FEMM EMPL

Women’s Rights and Employment committees quizzed Ms Dalli, Maltese candidate for the equality portfolio, on EU Gender Strategy and the fight against discrimination.

 

  Hearing of Commissioner-designate Nicolas Schmit

01-10-2019
EMPL

The Employment and Social Affairs Committee questioned Nicolas Schmit, candidate for the Jobs portfolio, on Europe’s social dimension and the future of work.

 

Naudingi dokumentai

Dienos transliacijos

Šiandien transliacijų nėra

Mediateka

08-10-2019 - 09:05
EMPL ECON BUDG Posėdis
07-10-2019 - 15:36
EMPL Posėdis
03-10-2019 - 18:36
AFCO EMPL Klausymas

Sveikinimo žodžiai

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Sveiki apsilankę Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komiteto interneto svetainėje!

EMPL komitetas atsako už užimtumą ir visus socialinės politikos aspektus, įskaitant darbo sąlygas, socialinį saugumą, socialinę įtrauktį ir socialinę apsaugą; laisvą darbuotojų ir pensininkų judėjimą; darbuotojų teises; sveikatos apsaugos ir saugumo priemones darbo vietoje; Europos socialinį fondą; profesinio mokymo politiką, įskaitant profesines kvalifikacijas; socialinį dialogą ir kovą su visų formų diskriminacija darbo vietoje bei darbo rinkoje, išskyrus diskriminaciją dėl lyties. Mes taip pat esame atsakingi už ryšius penkiomis agentūromis: Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (EUROFOUND), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), Europos mokymo fondu (ETF) ir naujai sukurta Europos darbo institucija.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos