Naujausios žinios

What's new?

15-01-2020 - 11:09
Calender red and grey

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Dienos transliacijos

09:00 / 12:30 EMPL
14:30 / 18:30 EMPL

Mediateka

04-12-2019 - 09:06
EMPL Posėdis
12-11-2019 - 15:53
EMPL Posėdis
05-11-2019 - 09:07
EMPL Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Sveiki apsilankę Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komiteto interneto svetainėje!

EMPL komitetas atsako už užimtumą ir visus socialinės politikos aspektus, įskaitant darbo sąlygas, socialinį saugumą, socialinę įtrauktį ir socialinę apsaugą; laisvą darbuotojų ir pensininkų judėjimą; darbuotojų teises; sveikatos apsaugos ir saugumo priemones darbo vietoje; Europos socialinį fondą; profesinio mokymo politiką, įskaitant profesines kvalifikacijas; socialinį dialogą ir kovą su visų formų diskriminacija darbo vietoje bei darbo rinkoje, išskyrus diskriminaciją dėl lyties. Mes taip pat esame atsakingi už ryšius penkiomis agentūromis: Europos profesinio mokymo plėtros centru (CEDEFOP), Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondu (EUROFOUND), Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA), Europos mokymo fondu (ETF) ir naujai sukurta Europos darbo institucija.

Daugiau informacijos

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Nuorodos