Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

ENVI Chair Pascal Canfin ENVI Chair Pascal Canfin
ENVI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Sveiki apsilankę Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos (ENVI) komiteto interneto svetainėje!

81 narių sudaromas ENVI komitetas šiandien yra didžiausias Europos Parlamente. Tai tvirtas simbolis ir aiškus signalas, kuriuo pabrėžiama, kad ES pažanga turi būti spartesnė ir kad jos užmojai kovos su klimato kaita srityje turi būti platesni.

Šios kadencijos laikotarpiu stengsimės sukurti teisės aktų sistemą, kurią taikant Europoje iki 2050 m. būtų neutralizuotas anglies dioksido poveikis. Raginsime imtis veiksmų, kad visiems Europos piliečiams būtų pasiūlytas plataus užmojo naujasis žaliasis kursas ir užtikrintas nepaprastai reikalingas perėjimas prie ekologiškesnės ekonomikos. Darysime viską, kad šis perėjimas būtų teisingas ir pagrįstas bei naudingas visiems piliečiams.

Taip pat tęsime darbą, susijusį su kitais politikos prioritetais: biologine įvairove, žiedine ekonomika, visuomenės sveikata, maisto sauga, oro ir vandens kokybe, cheminių medžiagų ir pesticidų naudojimu – ir tai tik keletas jų. Atidžiai stebėsime, kaip yra įgyvendinama politika, kuriai esame pritarę.

Šiame puslapyje rasite daugybę informacijos apie mūsų komitetą. Esu įsipareigojęs užtikrinti aukščiausio lygio skaidrumą, kad piliečiai geriau suprastų ir dalyvautų mūsų darbe.

Pascal Canfin
Kontaktai

Brussels Brussels