Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2020 m. spalio 15 d.

15-10-2020 CONT_OJ(2020)10-15_2 PE658.910v02-00 AGRI CONT ENVI

PAKEITIMAI 1–160 - Nuomonės projektas Klimato kaitos poveikis žmogaus teisėms ir aplinkos gynėjų vaidmuo šioje srityje

14-10-2020 ENVI_AM(2020)658777 PE658.777v03-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on establishing a Recovery and Resilience Facility EN

14-10-2020 ENVI_AD(2020)658853 PE658.853v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano

12-10-2020 ENVI_PR(2020)652387 PE652.387v02-00 ENVI
Jan HUITEMA

AMENDMENTS 1 - 72 - Draft opinion Sustainable corporate governance EN

12-10-2020 ENVI_AM(2020)658927 PE658.927v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

MINUTES - Thursday, 16 July 2020 EN

08-10-2020 ENVI_PV(2020)07-16-1 PE655.915v01-00 ENVI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 1224/2009, and amending Council Regulations (EC) No 768/2005, (EC) No 1967/2006, (EC) No 1005/2008, and Regulation (EU) No 2016/1139 of the European Parliament and of the Council as regards fisheries control EN

07-10-2020 ENVI_AD(2020)647141 PE647.141v03-00 ENVI
Pascal CANFIN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism EN

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658776 PE658.776v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme EN

05-10-2020 ENVI_AD(2020)658817 PE658.817v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl tvaraus įmonių valdymo

02-10-2020 ENVI_PA(2020)658727 PE658.727v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 ENVI_AB(2020)657445 PE657.445v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. birželio 25 d.

22-09-2020 ENVI_PV(2020)06-25-1 PE655.714v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 2 d.

22-09-2020 ENVI_PV(2020)07-02-1 PE655.781v01-00 ENVI

PAKEITIMAI 1 - 340 - Pasiūlymas dėl rezoliucijos ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategija

22-09-2020 ENVI_AM(2020)657317 PE657.317v01-00 ENVI
Fredrick FEDERLEY Pär HOLMGREN Marek Paweł BALT Alexandr VONDRA Lídia PEREIRA Petros KOKKALIS Simona BALDASSARRE

PAKEITIMAI 1–63 - Nuomonės projektas dėl sanglaudos politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su klimato kaita

21-09-2020 ENVI_AM(2020)657316 PE657.316v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

NUOMONĖ dėl naujos Europos pramonės strategijos

17-09-2020 ENVI_AD(2020)652353 PE652.353v02-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų sistemos

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Adam JARUBAS

AMENDMENTS 1 - 133 - Draft opinion Technical and operational measures for more efficient and cleaner maritime transport EN

14-09-2020 ENVI_AM(2020)655976 PE655.976v01-00 ENVI
Javi LÓPEZ

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto – visi skirsniai

11-09-2020 ENVI_AD(2020)653750 PE653.750v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 28 d.

10-09-2020 CJ36_PV(2020)05-28-1 PE652.580v01-00 ECON ENVI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. liepos 6 d. - Antradienis, 2020 m. liepos 7 d.

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-06-2 PE655.857v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-14-1 PE655.910v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d.

10-09-2020 ENVI_PV(2020)07-13-2 PE655.916v01-00 ENVI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl klimato kaitos poveikio žmogaus teisėms ir aplinkos gynėjų vaidmens šioje srityje

08-09-2020 ENVI_PA(2020)655977 PE655.977v01-00 ENVI
Simona BALDASSARRE

PAKEITIMAI 1 - 180 - Nuomonės projektas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas

07-09-2020 ENVI_AM(2020)655963 PE655.963v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PAKEITIMAI 181 - 360 - Nuomonės projektas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657228 PE657.228v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PAKEITIMAI 361 - 398 - Nuomonės projektas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas

07-09-2020 ENVI_AM(2020)657229 PE657.229v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PAKEITIMAI 1 - 180 - Nuomonės projektas Programos „InvestEU“ sukūrimas

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655961 PE655.961v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PAKEITIMAI 1 - 119 - Nuomonės projektas Viešojo sektoriaus paskolų priemonė pagal Teisingos pertvarkos mechanizmą

03-09-2020 ENVI_AM(2020)655962 PE655.962v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PAKEITIMAI 181 - 239 - Nuomonės projektas Programos „InvestEU“ sukūrimas

03-09-2020 ENVI_AM(2020)657154 PE657.154v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl kuriamos Mokumo palaikymo priemonės iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017

03-09-2020 ENVI_AD(2020)657184 PE657.184v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 28 d.

01-09-2020 ENVI_PV(2020)05-28-1 PE652.579v02-00 ENVI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. gegužės 18 d.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)05-18-1 PE652.382v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 8 d.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-08-1 PE653.897v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 22 d.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-22-1 PE654.095v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. birželio 16 d.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-16-1 PE654.097v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Penktadienis, 2020 m. birželio 5 d.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-05-1 PE655.650v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. birželio 4 d.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-04-1 PE655.663v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 29 d.

26-08-2020 ENVI_PV(2020)06-29-1 PE655.749v01-00 ENVI

NUOMONĖ Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

23-07-2020 ENVI_AD(2020)650586 PE650.586v03-00 ENVI
Petros KOKKALIS

PRANEŠIMAS Vaistų stygius: kaip spręsti kylančią problemą

22-07-2020 A9-0142/2020 PE650.394v02-00 ENVI
Nathalie COLIN-OESTERLÉ

PAKEITIMAI 1 - 75 - Nuomonės projektas Dalinis Reglamento (ES) 2015/1017 keitimas dėl kuriamos Mokumo palaikymo priemonės

20-07-2020 ENVI_AM(2020)655624 PE655.624v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

Nuomonė dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos

17-07-2020 ENVI_AL(2020)653878 PE653.878v01-00 ENVI
Esther de LANGE

NUOMONĖ dėl tvaresnės bendros rinkos verslui ir vartotojams kūrimo

16-07-2020 ENVI_AD(2020)647120 PE647.120v02-00 ENVI
Pascal CANFIN

PAKEITIMAI 115 - 519 - Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021-2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014

16-07-2020 ENVI_AM(2020)653822 PE653.822v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

PAKEITIMAI 520–1095 - Pranešimo projektas Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014

16-07-2020 ENVI_AM(2020)655706 PE655.706v01-00 ENVI
Cristian-Silviu BUŞOI

PAKEITIMAI 1 - 359 - Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas

15-07-2020 ENVI_AM(2020)655641 PE655.641v03-00 ENVI
Nicolae ŞTEFĂNUȚĂ Martin HÄUSLING Eleonora EVI Malin BJÖRK Christophe HANSEN Joanna KOPCIŃSKA Marco DREOSTO Sara CERDAS

PAKEITIMAI 1–599 - Pranešimo projektas ES teisinės sistema, skirta ES sukeliamam pasauliniam miškų naikinimui sustabdyti ir pradėti juos atkurti

15-07-2020 ENVI_AM(2020)655680 PE655.680v01-00 ENVI
Delara BURKHARDT

PAKEITIMAI 1–58 - Nuomonės projektas dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto (visi skirsniai) projekto

10-07-2020 ENVI_AM(2020)654048 PE654.048v01-00 ENVI
Pascal CANFIN

NUOMONĖ dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams

09-07-2020 ENVI_AD(2020)650533 PE650.533v02-00 ENVI
Mick WALLACE

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. gegužės 4 d.

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-04-1 PE650.678v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. gegužės 11 d.

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-11-1 PE652.335v01-00 ENVI

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. gegužės 12 d.

09-07-2020 ENVI_PV(2020)05-12-1 PE652.336v01-00 ENVI

PAKEITIMAI 45 - 107 - Pranešimo projektas kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo

06-07-2020 ENVI_AM(2020)654063 PE654.063v01-00 ENVI
Nikos ANDROULAKIS

PAKEITIMAI 1 - 241 - Nuomonės projektas Nauja Europos pramonės strategija

03-07-2020 ENVI_AM(2020)654051 PE654.051v01-00 ENVI
Danilo Oscar LANCINI

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

02-07-2020 ENVI_AD(2020)650356 PE650.356v04-00 ENVI
Alexandr VONDRA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl sanglaudos politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su klimato kaita

01-07-2020 ENVI_PA(2020)653872 PE653.872v01-00 ENVI
Susana SOLÍS PÉREZ

NUOMONĖ dėl ES pastatų ūkio energijos vartojimo efektyvumo potencialo didinimo

29-06-2020 ENVI_AD(2020)650506 PE650.506v02-00 ENVI
Maria SPYRAKI

NUOMONĖ Europos miškų strategija. Tolesni veiksmai

23-06-2020 ENVI_AD(2020)646939 PE646.939v02-00 ENVI
Jessica POLFJÄRD