Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. spalio 26 d.

22-10-2020 CJ01_OJ(2020)10-26_1 PE659.050v02-00 FEMM LIBE

DRAFT REPORT on the implementation of Directive 2011/36/EU on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims EN

16-10-2020 CJ01_PR(2020)658995 PE658.995v01-00 FEMM LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR María Soraya RODRÍGUEZ RAMOS

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl metinės žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje 2019 m. ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje ataskaitos

07-10-2020 FEMM_PA(2020)658726 PE658.726v02-00 FEMM
Christine ANDERSON

PAKEITIMAI 1–72 - Pranešimo projektas Skaitmeninio švietimo politikos formavimas

06-10-2020 FEMM_AM(2020)657443 PE657.443v03-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

NUOMONĖ dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams

02-10-2020 FEMM_AD(2020)650432 PE650.432v02-00 FEMM
Alice KUHNKE

PAKEITIMAI 1 - 70 - Nuomonės projektas Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimas atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją

02-10-2020 FEMM_AM(2020)658789 PE658.789v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

PAKEITIMAI 1 - 96 - Nuomonės projektas Tvirta socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti

01-10-2020 FEMM_AM(2020)658722 PE658.722v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

PAKEITIMAI 1–201 - Pranešimo projektas Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje ekonomikoje

30-09-2020 FEMM_AM(2020)658725 PE658.725v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POSITION IN THE FORM OF AMENDMENTS on Old continent growing older - possibilities and challenges related to ageing policy post 2020 EN

28-09-2020 FEMM_AD(2020)658702 PE658.702v01-00 FEMM
Christine ANDERSON

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto

24-09-2020 FEMM_AD(2020)655750 PE655.750v03-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 FEMM_AB(2020)657460 PE657.460v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

PAKEITIMAI 1 - 83 - Nuomonės projektas Sanglaudos politikos lyčių aspektas

18-09-2020 FEMM_AM(2020)657415 PE657.415v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

PAKEITIMAI 1 - 342 - Pranešimo projektas Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657386 PE657.386v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

PAKEITIMAI 343 - 415 - Pranešimo projektas Lyčių aspektu grindžiamas požiūris COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu

16-09-2020 FEMM_AM(2020)657387 PE657.387v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

NUOMONĖ dėl dirbtinio intelekto švietimo, kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose

14-09-2020 FEMM_AD(2020)646839 PE646.839v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655871 PE655.871v01-00 FEMM
Sirpa PIETIKÄINEN

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“

14-09-2020 FEMM_AD(2020)655872 PE655.872v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento kuriuo nustatoma 2021–2027 m. laikotarpio Sąjungos veiksmų sveikatos srityje programa (programa „ES – sveikatos labui“) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 282/2014

14-09-2020 FEMM_AD(2020)657308 PE657.308v01-00 FEMM
Chrysoula ZACHAROPOULOU

PRANEŠIMO PROJEKTAS Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje ekonomikoje

10-09-2020 FEMM_PR(2020)655712 PE655.712v02-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Komisijos komunikato „Tvirta socialinė Europa teisingai pertvarkai užtikrinti“

10-09-2020 FEMM_PA(2020)657285 PE657.285v01-00 FEMM
Jadwiga WIŚNIEWSKA

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimo atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją

04-09-2020 FEMM_PA(2020)655669 PE655.669v01-00 FEMM
Rosa ESTARÀS FERRAGUT

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl lyčių aspektu grindžiamo požiūrio COVID-19 krizės metu ir pokriziniu laikotarpiu

31-08-2020 FEMM_PR(2020)653727 PE653.727v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl 2021 finansinių metų Europos Sąjungos bendrojo biudžeto (visi skirsniai)

31-08-2020 FEMM_PA(2020)655750 PE655.750v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

NUOMONĖ dėl nelygybės mažinimo ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui

25-08-2020 FEMM_AD(2020)650376 PE650.376v03-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

Nuomonė dėl reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo

17-07-2020 FEMM_AL(2020)653842 PE653.842v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl sanglaudos politikos lyčių aspekto

15-07-2020 FEMM_PA(2020)655668 PE655.668v01-00 FEMM
Lena DÜPONT

NUOMONĖ Pranešimas dėl nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje

09-07-2020 FEMM_AD(2020)653791 PE653.791v02-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

NUOMONĖ dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo

08-07-2020 FEMM_AD(2020)652283 PE652.283v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. gegužės 25 d.

12-06-2020 FEMM_PV(2020)05-25-1 PE652.507v01-00 FEMM

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pranešimo dėl nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimo: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje

12-06-2020 FEMM_PA(2020)653791 PE653.791v01-00 FEMM
Lívia JÁRÓKA

PAKEITIMAI 1 - 105 - Nuomonės projektas Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas

09-06-2020 FEMM_AM(2020)653743 PE653.743v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PAKEITIMAI 1–80 - Nuomonės projektas Dirbtinis intelektas švietimo, kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652604 PE652.604v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

PAKEITIMAI 1 - 353 - Pranešimo projektas ES lyčių lygybės strategija

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652642 PE652.642v01-00 FEMM
Maria NOICHL

PAKEITIMAI 354 - 433 - Pranešimo projektas ES lyčių lygybės strategija

05-06-2020 FEMM_AM(2020)652643 PE652.643v01-00 FEMM
Maria NOICHL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymo

25-05-2020 FEMM_PA(2020)652283 PE652.283v02-00 FEMM
Evelyn REGNER

PAKEITIMAI 1 - 84 - Nuomonės projektas dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams

12-05-2020 FEMM_AM(2020)652267 PE652.267v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

PAKEITIMAI 1 - 95 - Nuomonės projektas Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui

11-05-2020 FEMM_AM(2020)650656 PE650.656v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

PAKEITIMAI 1 - 265 - Pranešimo projektas Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikoje

29-04-2020 FEMM_AM(2020)650560 PE650.560v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl dirbtinio intelekto švietimo, kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose

21-04-2020 FEMM_PA(2020)646839 PE646.839v01-00 FEMM
Maria da Graça CARVALHO

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams

14-04-2020 FEMM_PA(2020)650432 PE650.432v01-00 FEMM
Alice KUHNKE

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl ES lyčių lygybės strategijos

08-04-2020 FEMM_PR(2020)650408 PE650.408v01-00 FEMM
Maria NOICHL

Nuomonė dėl 2021 m. biudžeto gairių – III skirsnis

07-04-2020 FEMM_AL(2020)650378 PE650.378v02-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui

06-04-2020 FEMM_PA(2020)650376 PE650.376v01-00 FEMM
Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl lyčių lygybės ES užsienio ir saugumo politikoje

27-03-2020 FEMM_PR(2020)648621 PE648.621v01-00 FEMM
Ernest URTASUN

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 4 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. gruodžio 5 d.

05-03-2020 FEMM_PV(2019)12-04-1 PE644.925v01-00 FEMM

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2020 m. sausio 22 d.

05-03-2020 FEMM_PV(2020)01-22-1 PE646.922v01-00 FEMM

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA dėl 2018–2019 m. metinio pranešimo dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje

04-03-2020 FEMM_AD(2020)646838 PE646.838v02-00 FEMM
Samira RAFAELA

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėties Europos Sąjungoje, kiek tai susiję su moterų sveikata

03-03-2020 FEMM_PR(2020)648429 PE648.429v01-00 FEMM
Predrag Fred MATIĆ

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 6 d.

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-06-1 PE644.779v01-00 FEMM

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. lapkričio 18 d.

27-02-2020 FEMM_PV(2019)11-18-1 PE644.786v01-00 FEMM

PAKEITIMAI 1- 83 - Nuomonės projektas 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

21-02-2020 FEMM_AM(2020)648371 PE648.371v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

POZICIJA PAKEITIMŲ FORMA dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. užimtumo ir socialiniai aspektai 2020 m. metinėje augimo apžvalgoje

06-02-2020 FEMM_AD(2020)646892 PE646.892v02-00 FEMM
Lina GÁLVEZ MUÑOZ

DRAFT AGENDA - Tuesday, 18 February 2020 EN

06-02-2020 FEMM_OJ(2020)02-18_1 PE647.003v01-00 FEMM

NUOMONĖS PROJEKTAS 2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

28-01-2020 FEMM_PA(2020)646946 PE646.946v01-00 FEMM
Robert BIEDROŃ

NUOMONĖ dėl Europos lyčių lygybės instituto (EIGE) 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

PAKEITIMAI 1 - 20 - Nuomonės projektas 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos lyčių lygybės institutas (EIGE)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)643135 PE643.135v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

PAKEITIMAI 1–209 - Pasiūlymas dėl rezoliucijos 25-osios Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais metinės (ICPD25) (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)

27-11-2019 FEMM_AM(2019)644787 PE644.787v01-00 FEMM
Evelyn REGNER

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. rugsėjo 4 d.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00 FEMM

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 23 d.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00 FEMM

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. rugsėjo 30 d.

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00 FEMM

PAKEITIMAI 1 - 26 - Nuomonės projektas 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

11-11-2019 FEMM_AM(2019)643136 PE643.136v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

Nuomonė dėl 2018 m. metinio pranešimo dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje

07-11-2019 FEMM_AL(2019)642863 PE642.863v03-00 FEMM
Evelyn REGNER

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos lyčių lygybės instituto 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641173 PE641.173v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

15-10-2019 FEMM_PA(2019)641174 PE641.174v01-00 FEMM
Frances FITZGERALD