Please fill this field

Kiti renginiai

Visi kiti vieši renginiai, kurie yra komitetų veiklos dalis ir kuriuose dalyvauja išorės pranešėjai ar ekspertai.

FEMM

Gender Studies are at stake in Hungary due to the decision of the government cancelling the funding of the two existing master programmes in this field.