Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas

2019/2870(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

atsakingas komitetas

Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios metinės (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)

2019/2850(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

atsakingas komitetas

2018 m. metinis pranešimas dėl žmogaus teisių ir demokratijos pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje

2019/2125(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
FEMM

Frances FITZGERALD [PPE]

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

2019/2056(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
FEMM

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Taryba ir Europos Vadovų Taryba 

2019/2057(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
FEMM

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Teisingumo Teismas

2019/2058(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
FEMM

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Audito Rūmai

2019/2059(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
FEMM

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

2019/2060(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
FEMM

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Regionų komitetas

2019/2061(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
FEMM

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.