Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

ES prioritetai 64-ojoje JT Moterų padėties komisijos sesijoje

2019/2967(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

atsakingas komitetas

Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumas

2019/2870(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

atsakingas komitetas

Smurto šeimoje ir globos teisių poveikis moterims ir vaikams

2019/2166(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
FEMM

Elena KOUNTOURA [GUE/NGL]

atsakingas komitetas

Lyčių lygybė ES užsienio ir saugumo politikos srityje

2019/2167(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
FEMM

Ernest URTASUN [Verts/ALE]

atsakingas komitetas

Lyčių lygybės įgyjant išsilavinimą ir siekiant karjeros gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos srityse skatinimas

2019/2164(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
FEMM

Susana SOLÍS PÉREZ [Renew]

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių padėtis Europos Sąjungoje, kiek tai susiję su moterų sveikata

2019/2165(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
FEMM

Predrag Fred MATIĆ [S&D]

atsakingas komitetas

Skaitmeninio lyčių atotrūkio panaikinimas: moterų dalyvavimas skaitmeninėje ekonomikoje

2019/2168(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
FEMM

Maria da Graça CARVALHO [PPE]

atsakingas komitetas

Tarptautinės konferencijos gyventojų ir vystymosi klausimais 25-osios metinės (Nairobio aukščiausiojo lygio susitikimas)

2019/2850(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
FEMM

Evelyn REGNER [S&D]

atsakingas komitetas

ES lyčių lygybės strategija

2019/2169(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
FEMM

Maria NOICHL [S&D]

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl įgaliojimų derėtis su Jungtine Karalyste

2020/2023(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
FEMM

nuomonę teikiantis komitetas