Bendra paieška

Paieška

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 4 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. gruodžio 5 d.

09-01-2020 IMCO_PV(2019)12-04-1 PE644.876v01-00
IMCO

 

PRANEŠIMAS NARIAMS Teisėkūros kontrolei skirtas laikas. Kibernetinio saugumo direktyvos ( Direktyvos (ES) 2016/1148) įgyvendinimas

09-01-2020 IMCO_CM(2020)645112 PE645.112v01-00
IMCO

 

PRANEŠIMAS NARIAMS Teisėkūros kontrolei skirtas laikas. Reglamento (ES) Nr. 305/2011 dėl statybos produktų įgyvendinimas

19-12-2019 IMCO_CM(2019)645035 PE645.035v01-00
IMCO

 

Nuomonė dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo

17-12-2019 IMCO_AL(2019)644752 PE644.752v01-00
IMCO

Petra DE SUTTER - Pirmininkė

PAKEITIMAI 9 - 19 - Nuomonės projektas kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

17-12-2019 IMCO_AM(2019)644807 PE644.807v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2020 m. sausio 22 d.

17-12-2019 IMCO_OJ(2020)01-22_1 PE645.023v01-00
IMCO

 

PROTOKOLAS - Trečiadienis, 2019 m. lapkričio 6 d. - Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 7 d.

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Pakeitimų pateikimo terminas : 11-12-2019

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2019 m. gruodžio 4 d.

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2019 m. lapkričio 14 d.

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO