Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Gaminiams taikomų derinamųjų Sąjungos teisės aktų laikymosi ir vykdymo užtikrinimo taisyklės ir procedūros

2017/0353(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

Nicola DANTI [S&D]

atsakingas komitetas

Internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutartys

2015/0288(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

Pascal ARIMONT [PPE]

atsakingas komitetas, glaudesnio bendradarbiavimo procedūra

Commission Delegated Regulation amending Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts, and design contests

2019/2905(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Commission Delegated Regulation amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts

2019/2906(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Commission Delegated Regulation amending Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the threshold for concessions

2019/2904(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Commission Delegated Regulation amending Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for public supply, service and works contracts, and design contests

2019/2903(DEA) Su deleguotaisiais aktais susijusios procedūros
IMCO

atsakingas komitetas

Motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas ir privalomasis tokios atsakomybės draudimo patikrinimas

2018/0168(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

Dita CHARANZOVÁ [Renew]

atsakingas komitetas

Komisijos prašymų įmonėms ir įmonių asociacijoms, kad pateiktų vidaus rinkos ir susijusių sričių informaciją, teikimo sąlygų ir tvarkos nustatymas

2017/0087(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

atsakingas komitetas

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas, kuriuo nustatoma Europos paslaugų e. kortelė ir susijusios administracinės priemonės

2016/0403(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

atsakingas komitetas

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl Reglamentu ... [EPK reglamentas] nustatytos Europos paslaugų e. kortelės teisinės ir veikimo sistemos

2016/0402(COD) ***| Įprasta teisėkūros procedūra  pirmasis svarstymas
IMCO

Morten LØKKEGAARD [Renew]

atsakingas komitetas