Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

PAKEITIMAI 1 - 30 - Nuomonės projektas Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

PAKEITIMAI 1–3 - Rekomendacijos projektas Saliamono Salų prisijungimas prie Europos bendrijos ir Ramiojo vandenyno valstybių laikinojo partnerystės susitarimo

15-11-2019 INTA_AM(2019)643212 PE643.212v01-00
INTA

Bernd LANGE

PAKEITIMAI 1 - 20 - Pranešimo projektas Makrofinansinė parama Jordanijos Hašimitų Karalystei

15-11-2019 INTA_AM(2019)643221 PE643.221v01-00
INTA

Luisa REGIMENTI

PAKEITIMAI 1 - 76 - Pranešimo projektas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo

14-11-2019 INTA_AM(2019)643174 PE643.174v02-00
INTA

Geert BOURGEOIS

PAKEITIMAI 1 - 214 - Pranešimo projektas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

14-11-2019 INTA_AM(2019)643175 PE643.175v02-00
INTA

Geert BOURGEOIS

PAKEITIMAI 1 - 38 - Pranešimo projektas su pasiūlymu dėl ne teisėkūros rezoliucijos dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643149 PE643.149v01-00
INTA

Bernd LANGE

PAKEITIMAI 1–4 - Rekomendacijos projektas dėl Tarybos sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos Sąjungos susitarimo dėl aukštos kokybės jautienos tarifinės kvotos, nurodytos Atnaujintame susitarimo memorandume dėl galvijienos iš galvijų, kuriuos auginant nebuvo naudoti tam tikri augimą skatinantys hormonai, importo ir dėl Jungtinių Valstijų kai kuriems Europos Sąjungos produktams taikomų padidintų muito tarifų, dalies skyrimo Jungtinėms Valstijoms sudarymo projekto (2014 m.)

12-11-2019 INTA_AM(2019)643167 PE643.167v01-00
INTA

Bernd LANGE

PAKEITIMAI 1–15 - Rekomendacijos projektas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Vietnamo Socialistinės Respublikos laisvosios prekybos susitarimo sudarymo projekto

12-11-2019 INTA_AM(2019)643172 PE643.172v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

PAKEITIMAI 1–8 - Rekomendacijos projektas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Vietnamo Socialistinės Respublikos investicijų apsaugos susitarimo sudarymo Sąjungos vardu projekto

12-11-2019 INTA_AM(2019)643173 PE643.173v01-00
INTA

Geert BOURGEOIS

BIUDŽETO PAKEITIMAI 2020 biudžetas

22-08-2019 INTA_AB(2019)640003 PE640.003v01-00
INTA

Bernd LANGE