Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  OPINION on competition policy – annual report 2019

22-01-2020 INTA_AD(2020)643140 PE643.140v02-00
INTA

Enikő GYŐRI

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 20 d. - Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

20-01-2020 INTA_OJ(2020)01-20_1 PE645.045v03-00
INTA

 

REKOMENDACIJOS PROJEKTAS dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo pasikeičiant laiškais derybų pagal 1994 m. GATT XXVIII straipsnį dėl Šveicarijos PPO nuolaidų, susijusių su mėsa su prieskoniais, pakeitimo kontekste sudarymo projekto

10-01-2020 INTA_PR(2020)646756 PE646.756v01-00
INTA

Jörgen WARBORN

Pakeitimų pateikimo terminas : 25-02-2020

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 2 d. - Antradienis, 2019 m. gruodžio 3 d.

06-01-2020 INTA_PV(2019)12-02-1 PE644.872v01-00
INTA

 

Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymo

18-12-2019 INTA_AL(2019)645037 PE645.037v01-00
INTA

Bernd LANGE

PAKEITIMAI 1 - 30 - Nuomonės projektas Konkurencijos politika. 2019 m. metinė ataskaita

09-12-2019 INTA_AM(2019)644927 PE644.927v01-00
INTA

Enikő GYŐRI

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo Jordanijos Hašimitų Karalystei suteikiama papildoma makrofinansinė parama

06-12-2019 A9-0045/2019 PE641.311v02-00
INTA

Luisa REGIMENTI

ERRATA/ADDENDA
ERR01

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 2 d. - Antradienis, 2019 m. gruodžio 3 d.

02-12-2019 INTA_OJ(2019)12-02_1 PE644.799v02-00
INTA

 

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. lapkričio 25 d.

28-11-2019 INTA_PV(2019)11-25-1 PE644.781v01-00
INTA