Please fill this field

Europos piliečių iniciatyvos

Pagal Europos piliečių iniciatyvą 1 milijonas piliečių iš mažiausiai ketvirtadalio ES valstybių narių gali kreiptis į Europos Komisiją su prašymu pateikti pasiūlymą dėl jos kompetencijai priklausančios srities teisės akto. Pavykusių iniciatyvų rengėjai kviečiami pristatyti savo iniciatyvą teisėkūros komitetui, atsakingam už svarstomą klausimą, per viešąjį klausymą Europos Parlamente. Šiame puslapyje rasite visą turimą informaciją apie klausymus, susijusius su piliečių iniciatyvomis.

 European Citizens’ Initiative - How it works