Please fill this field

Komandiruotės

Komiteto sprendimu gali būti rengiamos komandiruotės į valstybę narę, į ES nepriklausančią valstybę arba į tarptautines konferencijas. Komandiruotės rengiamos vykdant komitetui suteiktus įgaliojimus. Į jas vyksta ribotas komiteto narių skaičius. Be to, komitetas ne daugiau nei trims dienoms gali siųsti trijų narių delegacijas į agentūras, už kurias jie labiausiai atsakingi. Šiame puslapyje rasite visą su konkrečiomis komandiruotėmis susijusią informaciją.