Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

DRAFT REPORT on New Avenues for Legal Labour Migration EN

09-10-2020 LIBE_PR(2020)657255 PE657.255v01-00 LIBE
Miriam DALLI

DRAFT OPINION on the report on the effects of climate change on human rights and the role of environmental defenders on this matter EN

09-10-2020 LIBE_PA(2020)658863 PE658.863v01-00 LIBE
Lena DÜPONT

OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

07-10-2020 LIBE_AD(2020)654091 PE654.091v02-00 LIBE
Karlo RESSLER

AMENDMENTS 1 - 235 - Draft report The Implementation of the European Arrest Warrant and the Surrender Procedures between Member States EN

07-10-2020 LIBE_AM(2020)658878 PE658.878v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. rugsėjo 10 d.

05-10-2020 LIBE_PV(2020)09-10-1 PE657.303v01-00 LIBE

DRAFT OPINION on liability of companies for environmental damage EN

05-10-2020 LIBE_PA(2020)658919 PE658.919v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PAKEITIMAI 38 - 96 - Pranešimo projektas kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1862 ir Reglamentas (ES) Nr. 2018/xxx [ECRIS-TCN]

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658804 PE658.804v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

PAKEITIMAI 52 - 135 - Pranešimo projektas kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų ETIAS naudojimo tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1240, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (ES) 2017/2226 ir Reglamentas (ES) 2018/1861

01-10-2020 LIBE_AM(2020)658805 PE658.805v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

NUOMONĖ dėl naujosios ES ir Afrikos strategijos. Partnerystė siekiant tvaraus ir įtraukaus vystymosi

29-09-2020 LIBE_AD(2020)654056 PE654.056v02-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Tarybos direktyvos 2000/78/EB, nustatančios vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus, įgyvendinimo atsižvelgiant į Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją

29-09-2020 LIBE_PA(2020)658775 PE658.775v01-00 LIBE
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

PAKEITIMAI 120 - 754 - Pranešimo projektas Bendri neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka valstybėse narėse (nauja redakcija)

28-09-2020 LIBE_AM(2020)658738 PE658.738v01-00 LIBE
Tineke STRIK

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistemos

23-09-2020 LIBE_AD(2020)652296 PE652.296v02-00 LIBE
Assita KANKO

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

23-09-2020 LIBE_AB(2020)657488 PE657.488v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PAKEITIMAI 1 - 131 - Nuomonės projektas Klimato kaitos poveikis pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams

14-09-2020 LIBE_AM(2020)657277 PE657.277v02-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PRANEŠIMO PROJEKTAS Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos įgyvendinimas

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655688 PE655.688v01-00 LIBE
Javier ZARZALEJOS

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) Nr. 514/2014 nuostatos, susijusios su įsipareigojimų panaikinimo procedūra

03-09-2020 LIBE_PR(2020)655715 PE655.715v01-00 LIBE
Joachim Stanisław BRUDZIŃSKI

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1862 ir Reglamentas (ES) Nr. 2019/816

02-09-2020 LIBE_PR(2020)643218 PE643.218v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatomos prieigos prie kitų ES informacinių sistemų ETIAS naudojimo tikslais sąlygos ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1240, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Reglamentas (ES) 2017/2226 ir Reglamentas (ES) 2018/1861

02-09-2020 LIBE_PR(2020)655702 PE655.702v01-00 LIBE
Jeroen LENAERS

PAKEITIMAI 1 - 44 - Nuomonės projektas Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

10-08-2020 LIBE_AM(2020)655893 PE655.893v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PAKEITIMAI 1 - 82 - Nuomonės projektas Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir naudojantis valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį

28-07-2020 LIBE_AM(2020)654068 PE654.068v01-00 LIBE
Patryk JAKI

PAKEITIMAI 1 - 337 - Pranešimo projektas ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimas

23-07-2020 LIBE_AM(2020)655630 PE655.630v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

NUOMONĖ dėl ES lyčių lygybės strategijos

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Evin INCIR

PAKEITIMAI 1–204 - Pranešimo projektas Dirbtinis intelektas baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimas policijoje ir teisminėse institucijose baudžiamosiose bylose

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655659 PE655.659v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

PAKEITIMAI 1 - 86 - Nuomonės projektas Naujoji ES ir Afrikos strategija. Partnerystė siekiant tvaraus ir įtraukaus vystymosi

17-07-2020 LIBE_AM(2020)655708 PE655.708v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

NUOMONĖ dėl dirbtinio intelekto švietimo, kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650370 PE650.370v03-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl skaitmeninių paslaugų akto: geriau veikianti bendroji rinka

16-07-2020 LIBE_AD(2020)650375 PE650.375v02-00 LIBE
Paul TANG

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto

14-07-2020 LIBE_PA(2020)654091 PE654.091v01-00 LIBE
Karlo RESSLER

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 15 d.

10-07-2020 LIBE_PV(2020)06-15-1 PE653.823v01-00 LIBE

PAKEITIMAI 1–240 - Pranešimo projektas Grąžinimo direktyvos įgyvendinimo ataskaita

10-07-2020 LIBE_AM(2020)655606 PE655.606v01-00 LIBE
Tineke STRIK

PAKEITIMAI 1–290 - Pranešimo projektas Reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimas

08-07-2020 LIBE_AM(2020)654089 PE654.089v01-00 LIBE
Fabienne KELLER

PAKEITIMAI 1–289 - Pranešimo projektas Žiniasklaidos laisvės stiprinimas: žurnalistų apsauga Europoje, neapykantos retorika, dezinformacija ir platformų vaidmuo

07-07-2020 LIBE_AM(2020)654073 PE654.073v01-00 LIBE
Magdalena ADAMOWICZ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl klimato kaitos poveikio pažeidžiamiems besivystančių šalių gyventojams

06-07-2020 LIBE_PA(2020)653786 PE653.786v01-00 LIBE
Saskia BRICMONT

PROJET D’AVIS sur une nouvelle stratégie UE-Afrique – un partenariat pour un développement durable et inclusif

03-07-2020 LIBE_PA(2020)654056 PE654.056v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2019 m. gruodžio 16 d.

02-07-2020 LIBE_PV(2019)12-16-1 PE645.101v01-00 LIBE

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl ES demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių mechanizmo sukūrimo

01-07-2020 LIBE_PR(2020)653810 PE653.810v01-00 LIBE
Michal ŠIMEČKA

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. birželio 4 d.

25-06-2020 LIBE_PV(2020)06-04-1 PE652.653v01-00 LIBE

PAKEITIMAI 1 - 267 - Pranešimo projektas Skaitmeninių paslaugų aktas ir su pagrindinėmis teisėmis susiję klausimai

24-06-2020 LIBE_AM(2020)653762 PE653.762v02-00 LIBE
Kris PEETERS

Nuomonė dėl 2020 metų bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 5 „Tolesnė parama pabėgėliams ir priimančiosioms bendruomenėms Jordanijoje, Libane ir Turkijoje reaguojant į krizę Sirijoje“ projekto

23-06-2020 LIBE_AL(2020)653855 PE653.855v01-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 23 d.

16-06-2020 LIBE_PV(2020)04-23-1 PE650.545v01-00 LIBE

PAKEITIMAI 1 - 116 - Nuomonės projektas Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistema

16-06-2020 LIBE_AM(2020)653783 PE653.783v01-00 LIBE
Assita KANKO

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl reglamento „Dublinas III“ įgyvendinimo

15-06-2020 LIBE_PR(2020)648425 PE648.425v02-00 LIBE
Fabienne KELLER

PAKEITIMAI 1–286 - Pranešimo projektas Nacionalinių romų integracijos strategijų įgyvendinimas: kova su neigiamu požiūriu į romų kilmės asmenis Europoje

15-06-2020 LIBE_AM(2020)653790 PE653.790v01-00 LIBE
Romeo FRANZ

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. gegužės 12 d.

11-06-2020 LIBE_PV(2020)05-12-1 PE652.331v01-00 LIBE

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Grąžinimo direktyvos įgyvendinimo

09-06-2020 LIBE_PR(2020)653716 PE653.716v01-00 LIBE
Tineke STRIK

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl dirbtinio intelekto baudžiamojoje teisėje ir jo naudojimo policijoje ir teisminėse institucijose baudžiamosiose bylose

08-06-2020 LIBE_PR(2020)652625 PE652.625v01-00 LIBE
Tudor CIUHODARU

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl dirbtinio intelekto: klausimų, susijusių su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį

05-06-2020 LIBE_PA(2020)652639 PE652.639v01-00 LIBE
Patryk JAKI

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 7 d.

04-06-2020 LIBE_PV(2020)05-07-1 PE650.728v01-00 LIBE

PAKEITIMAI 1 - 254 - Pranešimo projektas Aiškaus pavojaus, kad Lenkijos Respublika gali šiurkščiai pažeisti teisinės valstybės principą, nustatymas

29-05-2020 LIBE_AM(2020)652541 PE652.541v01-00 LIBE
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR

PAKEITIMAI 1 - 90 - Pranešimo projektas Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo, kuriuo suteikiami įgaliojimai pradėti derybas dėl Europos Sąjungos ir Naujosios Zelandijos susitarimo dėl Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros (Europolo) ir Naujosios Zelandijos kompetentingų kovos su sunkiais nusikaltimais ir terorizmu institucijų keitimosi asmens duomenimis

28-05-2020 LIBE_AM(2020)652503 PE652.503v01-00 LIBE
Annalisa TARDINO

NUOMONĖ dėl rekomendacijų dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

27-05-2020 LIBE_AD(2020)650591 PE650.591v02-00 LIBE
Loránt VINCZE

PAKEITIMAI 1 - 94 - Nuomonės projektas dėl ES lyčių lygybės strategijos

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652467 PE652.467v01-00 LIBE
Evin INCIR

PAKEITIMAI 1 - 69 - Nuomonės projektas Dirbtinis intelektas švietimo, kultūros ir audiovizualiniame sektoriuose

27-05-2020 LIBE_AM(2020)652492 PE652.492v01-00 LIBE
Ondřej KOVAŘÍK

PAKEITIMAI 1 - 95 - Nuomonės projektas Skaitmeninių paslaugų aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas

26-05-2020 LIBE_AM(2020)652452 PE652.452v01-00 LIBE
Paul TANG

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 27 d. - Antradienis, 2020 m. sausio 28 d.

19-05-2020 LIBE_PV(2020)01-27-1 PE646.954v01-00 LIBE

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 2 d.

18-05-2020 LIBE_PV(2020)04-02-1 PE650.397v01-00 LIBE