Veuillez remplir ce champ

Posėdžių dokumentai

Susipažinti su posėdžių dokumentais

Visus būsimų ir įvykusių posėdžių dokumentus rasite vienoje vietoje. Pasirinkite komitetą, po to posėdžio datą ir gausite susijusių dokumentų sąrašą pagal kiekvieną darbotvarkės punktą visomis vartojamomis kalbomis. Dokumentus galite atverti pačioje naršyklėje, jais dalytis e. paštu arba juos atsisiųsti ir išsaugoti.

Tolimesni posėdžiai

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Neeilinis posėdis
LIBE KOMITETO POSĖDIS - NUOTOLINIS DALYVAVIMAS

Darbotvarkė

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Neeilinis posėdis
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS.

Darbotvarkė

Peticijų komitetas


Briuselis : ASP - A5G-3

Koordinatoriai
NUOTOLINIS DALYVAVIMAS.

Užsienio reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 2Q2

Eilinis posėdis

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q2

Eilinis posėdis

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Eilinis posėdis

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Eilinis posėdis

Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis

Vystymosi komitetas


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Biudžeto komitetas


Briuselis : PHS - P3C050

Eilinis posėdis

Kultūros ir švietimo komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Teisės reikalų komitetas


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis

Tarptautinės prekybos komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Transporto ir turizmo komitetas


Briuselis : JAN - 6Q2

Eilinis posėdis

Žmogaus teisių pakomitetis


Briuselis : ASP - A3G-3

Eilinis posėdis

Saugumo ir gynybos pakomitetis


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Konstitucinių reikalų komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis

Biudžeto kontrolės komitetas


Briuselis : ASP - A1G-3

Eilinis posėdis

Žuvininkystės komitetas


Briuselis : ASP - A3E-2

Eilinis posėdis

Regioninės plėtros komitetas


Briuselis : JAN - 4Q1

Eilinis posėdis