Pakeitimai


Kai pranešimo, nuomonės arba pasiūlymo projektas pateikiamas komitetui, EP nariai gali siūlyti pakeitimus (įskaitant biudžeto pakeitimus). Komitetas nustato terminą, iki kurio turi būti gauti visi pakeitimai. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Visi priimti pakeitimai įtraukiami į teksto projektą ir tik tuomet jis tampa galutinis. Šiame puslapyje pateikiami visi komitetų narių iki balsavimo pasiūlyti pakeitimai.
Pateiktų pakeitimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  AMENDMENTS 33 - 58 - Draft report Introduction of capacity limits for Eastern Baltic cod, data collection and control measures in the Baltic Sea, and Regulation (EU) No 508/2014 as regards permanent cessation for fleets fishing for Eastern Baltic cod

30-01-2020 PECH_AM(2020)646964 PE646.964v01-00
PECH

Niclas HERBST

  AMENDMENTS 1 - 56 - Draft report Conclusion of the Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Cape Verde (2019-2024)

30-01-2020 PECH_AM(2020)646968 PE646.968v01-00
PECH

Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

  AMENDMENTS 1 - 71 - Draft report Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau (2019-2024)

21-11-2019 PECH_AM(2019)644740 PE644.740v01-00
PECH

João FERREIRA

  AMENDMENTS 1 - 11 - Draft opinion 2018 discharge: European Fisheries Control Agency (EFCA)

14-11-2019 PECH_AM(2019)643199 PE643.199v01-00
PECH

Nicolás GONZÁLEZ CASARES

  AMENDMENTS 1 - 64 - Draft opinion Conclusion of the Free Trade Agreement between the European Union and the Socialist Republic of Viet Nam

14-11-2019 PECH_AM(2019)643202 PE643.202v01-00
PECH

Pietro BARTOLO

PAKEITIMAI 1 - 62 - Nuomonės projektas Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

28-08-2019 PECH_AM(2019)639923 PE639.923v02-00
PECH

Chris DAVIES

BIUDŽETO PAKEITIMAI 2020 biudžetas

27-08-2019 PECH_AB(2019)640612 PE640.612v01-00
PECH

Chris DAVIES