Please fill this field

Apie

Sveikinimo kalba

MONTSERRAT Maria Dolores MONTSERRAT Maria Dolores
PETI Committee Chair © European Union 2019 - EP
Malonu, kad apsilankėte Peticijų komiteto interneto puslapyje.

Pagal Sutartis ir Pagrindinių teisių chartiją visi Sąjungos piliečiai bei joje gyvenantys asmenys turi teisę individualiai arba kartu su kitais asmenimis teikti Europos Parlamentui peticijas visais tiesioginį poveikį jiems turinčiais klausimais, susijusiais su Sąjungos veiklos sritims.

Peticijų komitetas atsakingas už šių peticijų nagrinėjimą ir tolesnę stebėseną, todėl, be abejo, taip pat užtikrina ryšį tarp piliečių ir ES institucijų.

Pasakodami apie tiesiogines patirtis, piliečiai gali dalyvauti Sąjungos teisėkūros veikloje, užmegzti artimesnį ryšį su EP nariais, be to, taip stiprėja institucijų skaidrumas ir atskaitomybė.

Šio komiteto vaidmuo svarbus ir dėl to, kad gautos peticijos padeda atskleisti problemas, su kuriomis susiduriama praktiškai taikant Sąjungos teisę, ir dalyvauti jas sprendžiant.

Kviečiu Jus pasinaudoti savo teise pateikti peticiją ir nuoširdžiai tikiuosi, kad stebėsite darbą, kurį mūsų komitetas atlieka Jūsų vardu.

Dolors Montserrat
Kontaktai