Vykdomi darbai


Skyriuje „Vykdomi darbai“ pateikiama informacija apie šiuo metu kiekviename komitete vykdomas teisėkūros procedūras. Kiekviename įraše nurodomas procedūros tipas, pranešėjas ir tai, ar komitetas paskirtas atsakingu komitetu, ar teikia nuomonę. Įrašuose taip pat pateikiama nuoroda į Teisėkūros observatoriją, kurioje galima rasti išsamią informaciją apie procedūrą, įskaitant visus susijusius dokumentus. Kai procedūra komiteto lygmeniu baigiama, dėl jos balsuojama per plenarinį posėdį. Tada ji laikoma visiškai baigta.

Paieška

Request for funding for biomedical research on Myalgic Encephalomyelitis

2020/2580(RSP) Rezoliucija dėl aktualių įvykių, 78, 81, 103, 108, 115 str.
PETI

Dolors MONTSERRAT [PPE]

atsakingas komitetas

2019 m. metinė pažangos ataskaita dėl Turkijos

2019/2176(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PETI

nuomonę teikiantis komitetas

Rekomendacija dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

2020/2023(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PETI

nuomonę teikiantis komitetas

Metinis pranešimas dėl ginklų eksporto

2020/2003(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PETI

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2021 m. biudžeto gairės. III skirsnis

2019/2213(BUD) Biudžeto sudarymo procedūra
PETI

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2018–2019 m. metinis pranešimas dėl pagrindinių teisių padėties Europos Sąjungoje

2019/2199(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PETI

Yana TOOM [Renew]

nuomonę teikiantis komitetas

Nelygybės mažinimas ypatingą dėmesį skiriant dirbančiųjų skurdui

2019/2188(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PETI

nuomonę teikiantis komitetas

Europos Sąjungos teisės taikymo stebėsena 2017 ir 2018 m.

2019/2132(INI) Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PETI

Domènec RUIZ DEVESA [S&D]

nuomonę teikiantis komitetas

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

2019/2055(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PETI

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.

2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Parlamentas

2019/2056(DEC) Biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūra
PETI

nuomonę teikiantis komitetas - Komitetas nusprendė neteikti nuomonės.