Bendra paieška

Paieška

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Trečiadienis, 2020 m. vasario 19 d. - Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 20 d.

19-02-2020 REGI_OJ(2020)02-19_1 PE647.148v01-00
REGI

 

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Ketvirtadienis, 2020 m. vasario 13 d.

13-02-2020 REGI_OJ(2020)02-13_1 PE646.915v01-00
REGI

 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for the support by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) in the year 2021 and amending Regulations (EU) No 228/2013, (EU) No 229/2013 and (EU) No 1308/2013 as regards resources and their distribution in respect of the year 2021 and amending Regulations (EU) No 1305/2013, (EU) No 1306/2013 and (EU) No 1307/2013 as regards their resources and application in the year 2021

03-02-2020 REGI_PA(2020)646963 PE646.963v01-00
REGI

Herbert DORFMANN

Younouso Omarjee nuomonė dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1313/2013/ES dėl Sąjungos civilinės saugos mechanizmo (2019/0070 (COD)) – C8-0114/2019), pateikto pagal Darbo tvarkos taisyklių 143 straipsnį

27-01-2020 REGI_AL(2019)645012 PE645.012v02-00
REGI

Younous OMARJEE

PAKEITIMAI 1–124 - Nuomonės projektas Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras. 2020 m. metinė augimo apžvalga

27-01-2020 REGI_AM(2020)646910 PE646.910v02-00
REGI

Francesca DONATO

NUOMONĖ dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrojo biudžeto įvykdymo patvirtinimo, III skirsnis – Komisija ir vykdomosios įstaigos

22-01-2020 REGI_AD(2020)643053 PE643.053v02-00
REGI

Josianne CUTAJAR

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 20 d. - Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

20-01-2020 REGI_OJ(2020)01-20_1 PE646.801v02-00
REGI

 

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. sausio 20 d. - Antradienis, 2020 m. sausio 21 d.

20-01-2020 REGI_PV(2020)01-20-1 PE646.899v01-00
REGI

 

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro. 2020 m. metinė augimo apžvalga

18-12-2019 REGI_PA(2019)645032 PE645.032v01-00
REGI

Francesca DONATO

Pakeitimų pateikimo terminas : 23-01-2020

PAKEITIMAI 1 - 42 - Nuomonės projektas 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

13-12-2019 REGI_AM(2019)644954 PE644.954v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR