Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

PRANEŠIMAS dėl metinio pranešimo dėl bendros užsienio ir saugumo politikos įgyvendinimo

18-12-2019 A9-0054/2019 PE641.442v04-00
AFET

David McALLISTER

PRANEŠIMAS Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas. Metinė ataskaita

11-12-2019 A9-0052/2019 PE641.445v03-00
AFET

Arnaud DANJEAN

PRANEŠIMAS dėl Tarybos rekomendacijos dėl Europos Centrinio Banko vykdomosios valdybos nario skyrimo

09-12-2019 A9-0049/2019 PE644.764v03-00
ECON

Irene TINAGLI