Pranešimai


Kai pranešimo projektas pateikiamas komitetui, nariai iki nustatyto termino gali siūlyti pakeitimus. Tada pasiūlyti pakeitimai svarstomi ir dėl jų balsuojama komiteto posėdyje. Kai pranešimo projektas iš dalies pakeičiamas ir dėl jo galutinai nubalsuojama, jis tampa pranešimu, kuris bus pristatomas plenariniame posėdyje. Šiame puslapyje pateikiami komitete patvirtinti galutiniai pranešimai.
Pranešimų galite ieškoti naudodami paieškos funkciją.

Kai kurių iš šių dokumentų jūsų kalba nėra, taigi buvo automatiškai pasiūlyta kita kalba. Simbolis šalia (pvz. ) urodo siūlomą kitą kalbą.

  REPORT on the nomination of François-Roger Cazala as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0031/2019 PE642.892v02-00
CONT

Isabel GARCÍA MUÑOZ

  REPORT on the nomination of Alex Brenninkmeijer as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0028/2019 PE642.893v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

  REPORT on the nomination of Nikolaos Milionis as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0027/2019 PE642.936v02-00
CONT

Sándor RÓNAI

  REPORT on the nomination of Joëlle Elvinger as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0030/2019 PE642.947v02-00
CONT

Olivier CHASTEL

  REPORT on the nomination of Klaus-Heiner Lehne as a Member of the Court of Auditors

14-11-2019 A9-0029/2019 PE642.948v02-00
CONT

Tomáš ZDECHOVSKÝ

PRANEŠIMAS dėl prašymo atšaukti José Manuelio Fernandeso (José Manuel Fernandes) imunitetą

12-11-2019 A9-0023/2019 PE641.081v03-00
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO