Naujausios žinios

Next SEDE meeting

12-12-2019 - 11:59
SEDE meeting room on 17 June 2015

Svarbūs įvykiai

Naudingi dokumentai

Dienos transliacijos

14:30 / 18:30 SEDE

Mediateka

21-01-2020 - 16:37
AFET SEDE Posėdis

Sveikinimo žodžiai

Nathalie Loiseau

Tai, kad saugumas ir gynyba tapo ES politinės darbotvarkės prioritetais, lėmė neramios geostrateginės aplinkybės: naujų didelės karinės galios valstybių iškilimas, nuolatinė terorizmo grėsmė, ginkluoti konfliktai artimiausioje kaimynystėje, stiprėjantis hibridinis karas ir vis dažnesni kibernetiniai išpuoliai prieš ES strateginę infrastruktūrą.

2016 m. patvirtinusi Visuotinę strategiją, ES pasirinko kelią, kuriuo žengdama sieks stiprinti savo vaidmenį saugumo ir gynybos srityje, o tokią valią pareiškė ir daugybė europiečių. Šiuo metu rengiamos dvi priemonės: 25 valstybes nares telkiantis nuolatinis struktūrizuotas bendradarbiavimas, kuriuo remiantis Europoje įgyvendinama karinio judumo samprata, ir Europos gynybos fondas. Šiomis priemonėmis užtikrinamas Europos strateginis savarankiškumas, būtinas norint visapusiškai dalyvauti mūsų aljansų veikloje ir savarankiškai gintis visais atvejais, kai tai įmanoma.

Saugumo ir gynybos (SEDE) pakomitečio tikslas – sudaryti sąlygas vykti viešai diskusijai dėl visų ES veiksmų bendros saugumo ir gynybos politikos (BSGP) srityje, ypač institucijų, pajėgumų ir operacijų aspektais, bei vykdyti nuodugnią jų parlamentinę kontrolę. SEDE pakomitetis ketina aktyviai dalyvauti formuojant ES politiką saugumo ir gynybos klausimais. Būsimos SEDE pakomitečio veiklos dėmesio centre bus ir santykių su strateginiais partneriais – pirmiausia su NATO ir Jungtinėmis Tautomis bei trečiosiomis šalimis, kurios remia daugiašališkumą ir tarptautinę tvarką taikos labui – plėtojimas.

Nathalie Loiseau

Įgaliojimai ir funkcijosKontaktai

Nuorodos