Periodiniai leidiniai

Subscribe to our monthly publication

  • If you wish to receive this monthly publication, please send an email to:

Kiti šaltiniai

Seminarai

Praktiniai seminarai sudaro Parlamento nariams galimybę pateikti ekspertams klausimus ir pasikeisti su jais nuomonėmis temomis, susijusiomis su parlamentine veikla arba konkrečiu metu svarbiomis temomis.

Faktų apie ES suvestinės

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.