Pagrindžiamosios analizės

Šioje duomenų bazėje laikomi įvairių Europos Parlamento tyrimų tarnybų parengti tiriamieji darbai, t. y. teminių skyrių, Paramos ekonomikos valdymui skyriaus ir Poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės vertės direktorato tyrimai, išsamios analizės ir informaciniai pranešimai. Šiais dokumentais siekiama paremti įvairių parlamentinių organų darbą.

Daugiau informacijos

Kaip ieškoti

Net operating balances indicator: A distorted indicator of a Member's benefit from the EU budget
19-02-2020 Glaustai

The net operating balances: Variants, emerging numbers and history
19-02-2020 Briefing

Why net operating balances are a distorted indicator of a Member State's benefit from the EU budget
19-02-2020 Briefing

"I want my money back": The history of national rebates
19-02-2020 Glaustai

How to overcome the "Juste retour" obsession
19-02-2020 Glaustai

EU membership benefits: Not measured by net operating balances
19-02-2020 Glaustai

Strategies to overcome the "juste retour" perspective on the EU budget
19-02-2020 Briefing

The benefits of EU membership are not measured by net operating balances
19-02-2020 Briefing

The net operating balances or the "Juste retour" approach
19-02-2020 Glaustai

CRR/CRD: The delegated act on Market Risk under CRR and other forthcoming delegated act in banking
19-02-2020 Briefing

Kiti šaltiniai

Seminarai

Praktiniai seminarai sudaro Parlamento nariams galimybę pateikti ekspertams klausimus ir pasikeisti su jais nuomonėmis temomis, susijusiomis su parlamentine veikla arba konkrečiu metu svarbiomis temomis.

Faktų apie ES suvestinės

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament’s contribution to that process.

STOA

Galimų Europos Parlamento politikos priemonių mokslo ir technologijų srityse vertinimas

Think Tank

The Think Tank page provides access to all the expertise sources available in the Parliament.