Please fill this field

Paskutiniai dokumentai

Kai kurių iš šių dokumentų gali nebūti Jūsų kalba, todėl automatiškai bus pasiūlyta versija kita kalba. Prie tokių dokumentų rasite piktogramą, nurodančią siūlomą kalbinę versiją. (e.g.: FR ).

DRAFT OPINION on connectivity and EU-Asia relations EN

24-09-2020 TRAN_PA(2020)657369 PE657.369v01-00 TRAN
Angel DZHAMBAZKI

BUDGET AMENDMENTS 2021 Budget EN

24-09-2020 TRAN_AB(2020)657501 PE657.501v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

MINUTES - Wednesday, 2 September 2020 - Thursday, 3 September 2020 EN

11-09-2020 TRAN_PV(2020)09-02-1 PE657.180v01-00 TRAN

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų reglamentavimo sistemos

08-09-2020 TRAN_AD(2020)646983 PE646.983v04-00 TRAN
Valter FLEGO

PAKEITIMAI 16 - 148 - Nuomonės projektas Programos „InvestEU“ nustatymas

08-09-2020 TRAN_AM(2020)655909 PE655.909v01-00 TRAN
Tom BERENDSEN

PAKEITIMAI 1 - 135 - Nuomonės projektas Naujas žiedinės ekonomikos veiksmų planas

08-09-2020 TRAN_AM(2020)657253 PE657.253v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

PAKEITIMAI 13–283 - Nuomonės projektas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės nustatymas

07-09-2020 TRAN_AM(2020)657214 PE657.214v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai „Skaitmeninių paslaugų aktas: geriau veikianti bendroji rinka“

04-09-2020 TRAN_AD(2020)648502 PE648.502v03-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

PAKEITIMAI 1 - 96 - Nuomonės projektas Nauja Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirta strategija

04-09-2020 TRAN_AM(2020)657173 PE657.173v01-00 TRAN
João FERREIRA

AMENDMENTS 1 - 48 - Draft opinion General budget of the European Union for the financial year 2021 - all sections EN

03-09-2020 TRAN_AM(2020)655863 PE655.863v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“

27-08-2020 TRAN_PA(2020)653989 PE653.989v02-00 TRAN
Tom BERENDSEN

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė

25-08-2020 TRAN_PA(2020)653990 PE653.990v01-00 TRAN
Roberts ZĪLE

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl sanglaudos politikos ir regioninių aplinkos strategijų kovojant su klimato kaita

25-08-2020 TRAN_PA(2020)655927 PE655.927v01-00 TRAN
Gheorghe FALCĂ

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. liepos 13 d. - Antradienis, 2020 m. liepos 14 d.

22-07-2020 TRAN_PV(2020)07-13-1 PE655.672v01-00 TRAN

NUOMONĖ su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646911 PE646.911v02-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

NUOMONĖ Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį

15-07-2020 TRAN_AD(2020)646912 PE646.912v02-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)

15-07-2020 TRAN_AD(2020)650613 PE650.613v02-00 TRAN
Tilly METZ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujo žiedinės ekonomikos veiksmų plano

15-07-2020 TRAN_PA(2020)655632 PE655.632v01-00 TRAN
Jutta PAULUS

NUOMONĖ Tema Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

14-07-2020 TRAN_AD(2020)652287 PE652.287v02-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Transeuropinio transporto tinklo (TEN-T) gairių peržiūros

13-07-2020 TRAN_PR(2020)646914 PE646.914v01-00 TRAN
Jens GIESEKE

NUOMONĖ dėl intelektinės nuosavybės teisių plėtojant dirbtinio intelekto technologijas

13-07-2020 TRAN_AD(2020)648605 PE648.605v03-00 TRAN
Andor DELI

PAKEITIMAI 31 - 188 - Pranešimo projektas Europos geležinkelių metai (2021 m.)

06-07-2020 TRAN_AM(2020)654016 PE654.016v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2021 EN

06-07-2020 TRAN_PA(2020)654050 PE654.050v01-00 TRAN
Marian-Jean MARINESCU

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. birželio 23 d.

30-06-2020 TRAN_PV(2020)06-23-1 PE653.997v01-00 TRAN

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

24-06-2020 TRAN_AD(2020)648628 PE648.628v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

PAKEITIMAI 26 - 227 - Nuomonės projektas Teisingos pertvarkos fondo įsteigimas

17-06-2020 TRAN_AM(2020)650571 PE650.571v02-00 TRAN
Dominique RIQUET

PAKEITIMAI 1 - 115 - Nuomonės projektas Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

16-06-2020 TRAN_AM(2020)653808 PE653.808v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

NUOMONĖ dėl vaistų stygiaus: kylančios problemos sprendimo būdai

11-06-2020 TRAN_AD(2020)650657 PE650.657v03-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos geležinkelių metų (2021 m.)

11-06-2020 TRAN_PR(2020)652338 PE652.338v01-00 TRAN
Anna DEPARNAY-GRUNENBERG

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. birželio 8 d.

11-06-2020 TRAN_PV(2020)06-08-1 PE653.757v01-00 TRAN

PROTOKOLAS - Pirmadienis, 2020 m. gegužės 11 d.

09-06-2020 TRAN_PV(2020)05-11-1 PE653.745v01-00 TRAN

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl naujos Europos mažosioms ir vidutinėms įmonėms skirtos strategijos

08-06-2020 TRAN_PA(2020)652524 PE652.524v01-00 TRAN
João FERREIRA

PAKEITIMAI 1–54 - Nuomonės projektas Dirbtinis intelektas: klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį

05-06-2020 TRAN_AM(2020)652622 PE652.622v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

PAKEITIMAI 62 - 241 - Nuomonės projektas kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652581 PE652.581v01-00 TRAN
Tilly METZ

PAKEITIMAI 242 - 420 - Nuomonės projektas kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)

03-06-2020 TRAN_AM(2020)652582 PE652.582v01-00 TRAN
Tilly METZ

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos duomenų strategijos

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652598 PE652.598v01-00 TRAN
Roman HAIDER

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Europos lyderystės užtikrinimo skaitmeniniame amžiuje ir ES požiūrio į dirbtinį intelektą

03-06-2020 TRAN_PA(2020)652599 PE652.599v01-00 TRAN
Kosma ZŁOTOWSKI

PROTOKOLAS - Ketvirtadienis, 2020 m. gegužės 28 d.

02-06-2020 TRAN_PV(2020)05-28-1 PE652.536v01-00 TRAN

NUOMONĖ dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento kuriuo, deramai atsižvelgiant į pasaulinę laivų kuro sąnaudų duomenų rinkimo sistemą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/757

29-05-2020 TRAN_AD(2020)641314 PE641.314v02-00 TRAN
Magdalena ADAMOWICZ

NUOMONĖ dėl rekomendacijų dėl derybų dėl naujos partnerystės su Jungtine Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalyste

29-05-2020 TRAN_AD(2020)648584 PE648.584v02-00 TRAN
Johan DANIELSSON

NUOMONĖS PROJEKTAS Tema Tvarios Europos investicijų planas. Žaliojo kurso finansavimas

28-05-2020 TRAN_PA(2020)652287 PE652.287v01-00 TRAN
Caroline NAGTEGAAL

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma poveikio klimatui neutralizavimo sistema ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1999 (Europos klimato teisės aktas)

19-05-2020 TRAN_PA(2020)650613 PE650.613v01-00 TRAN
Tilly METZ

PAKEITIMAI 1 - 53 - Nuomonės projektas Intelektinės nuosavybės teisės plėtojant dirbtinio intelekto technologijas

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652368 PE652.368v01-00 TRAN
Andor DELI

AMENDMENTS 1 - 98 - Draft opinion Shortage of medicines - how to address an emerging problem EN

19-05-2020 TRAN_AM(2020)652370 PE652.370v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

PAKEITIMAI 1 - 63 - Nuomonės projektas Dirbtinio intelekto, robotikos ir susijusių technologijų etinių aspektų nuostatos

18-05-2020 TRAN_AM(2020)650440 PE650.440v01-00 TRAN
Valter FLEGO

PAKEITIMAI 1 - 70 - Nuomonės projektas Naudojant dirbtinį intelektą taikoma civilinės atsakomybės tvarka

18-05-2020 TRAN_AM(2020)652306 PE652.306v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. balandžio 28 d.

14-05-2020 TRAN_PV(2020)04-28-1 PE650.616v02-00 TRAN

PAKEITIMAI 1 - 37 - Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas Vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650724 PE650.724v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

PAKEITIMAI 1 - 29 - Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012,siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje

13-05-2020 TRAN_AM(2020)650725 PE650.725v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

PAKEITIMAI 1 - 16 - Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas Reglamente (EB) Nr. 561/2006 nustatytų būtiniausių reikalavimų dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių ir Reglamente (ES) Nr. 165/2014 nustatytų reikalavimų dėl vietos nustatymo tachografais dalinis keitimas

13-05-2020 TRAN_AM(2020)652268 PE652.268v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl vaistų stygiaus: kylančios problemos sprendimo būdai

12-05-2020 TRAN_PA(2020)650657 PE650.657v01-00 TRAN
Marco CAMPOMENOSI

NUOMONĖS PROJEKTAS dėl Dirbtinio intelekto. Klausimai, susiję su ES taikytinos tarptautinės teisės aiškinimu ir taikymu naudojant dirbtinį intelektą civilinėms ir karinėms reikmėms ir su valstybės galiomis, nepatenkančiomis į baudžiamosios justicijos sritį

08-05-2020 TRAN_PA(2020)646912 PE646.912v01-00 TRAN
Ondřej KOVAŘÍK

PAKEITIMAI 1 - 96 - Nuomonės projektas Skaitmeninių paslaugų aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas

07-05-2020 TRAN_AM(2020)650671 PE650.671v01-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

PROTOKOLAS - Antradienis, 2020 m. balandžio 21 d.

05-05-2020 TRAN_PV(2020)04-21-1 PE650.552v01-00 TRAN

PAKEITIMAI 228 - Nuomonės projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiamas Teisingos pertvarkos fondas

28-04-2020 TRAN_AM(2020)650572 PE650.572v01-00 TRAN
Dominique RIQUET

NUOMONĖS PROJEKTAS Skaitmeninių paslaugų aktas: bendrosios rinkos veikimo gerinimas

17-04-2020 TRAN_PA(2020)648502 PE648.502v02-00 TRAN
Josianne CUTAJAR

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl elektroninės krovinių vežimo informacijos

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650434 PE650.434v01-00 TRAN
Andor DELI

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650436 PE650.436v01-00 TRAN
Ismail ERTUG

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir kuria iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650437 PE650.437v01-00 TRAN
Kateřina KONEČNÁ

REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais

17-04-2020 TRAN_PR(2020)650439 PE650.439v01-00 TRAN
Henna VIRKKUNEN

WORKING DOCUMENT on Framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies (2020/2012 (INL)) EN

17-04-2020 TRAN_DT(2020)650491 PE650.491v01-00 TRAN
Valter FLEGO

NUOMONĖS PROJEKTAS su rekomendacijomis Komisijai dėl naudojant dirbtinį intelektą taikomos civilinės atsakomybės tvarkos

15-04-2020 TRAN_PA(2020)646911 PE646.911v01-00 TRAN
Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR